Bloedafname

SHO staat voor diagnostiek dichtbij. Wij werken vanuit meer dan 180 locaties, zodat patiënten in de buurt terecht kunnen voor bloedafname of het inleveren van monsters ten behoeve van onderzoek.

Bloedonderzoek

Op aanvraag komen wij met onze Thuisservice ook bij patiënten thuis. De monsters worden in ons laboratorium geanalyseerd en teruggerapporteerd in uw informatiesysteem. U kunt ons altijd consulteren over de uitslagen. Bovendien handelen wij proactief. Wij nemen direct contact op wanneer de gevonden waarden daartoe aanleiding geven.

Kinderprikservice
Speciaal voor onze jongste patiëntjes heeft SHO de Kinderprikservice. Meer informatie over de Kinderprikservice en een overzicht van de locaties met een speciale prikkamer voor kinderen vindt u op de patiëntenpagina’s.

CITO service
Voor bepalingen met een spoedeisend karakter is cito-diagnostiek mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor de analyse van troponine en D-dimeer. Cito-diagnostiek is alleen mogelijk na telefonisch overleg. In dit overleg kunnen we met u afstemmen waar de bloedafname en/of diagnostiek plaats kan vinden, op ons centrale laboratorium, op één van onze prikposten, door middel van Point-of-Care-apparatuur op één van onze Diagnostische Centra of bij de patiënt thuis. Ook stemmen we af op welk nummer de uitslag doorgebeld kan worden. Uitslagen worden zo snel mogelijk doorgebeld.

Aanvragen van CITO via 088-999 7979

SHO Thuisservice
Is uw patiënt slecht ter been of is er een andere medische reden waarom uw patiënt niet naar één van onze locaties kan komen? SHO beschikt over een goede, ervaren en behulpzame thuisservice. Op verzoek van de (huis)arts nemen medewerkers van de thuisservice bloed af en verrichten zij eventueel andere onderzoeken thuis.

Aanvragen van SHO Thuisservice via 088-999 7002

Terug naar boven