Voor zorgverleners

Privacystatement

Referentiewaarden

Wilt u de uitslag(en) van het laboratoriumonderzoek spiegelen aan de referentiewaarden? Aan de rechterzijde vindt u een overzicht van de testen op alfabetische volgorde.

Per 18 januari 2016 hebben er kleine wijzigingen plaatsgevonden van de referentiewaarden van een aantal klinisch chemische en hematologische testen. Het betreft de introductie van leeftijdsafhankelijke referentiewaarden en/of een optimalisatie van de huidige waarden naar recente inzichten.

Onderstaand een overzicht met de testen waar een wijziging heeft plaatsgevonden, onderverdeeld naar type.

Wijziging bloedwaarden:
Anorganisch Fosfaat, Bilirubine Direct, Calcium, Chloride, Cholesterol, Erytrocyten, FSH, FT4, Glucose, HDL-cholesterol, Hematocriet, Hemoglobine, IgE, Kalium, LDL-cholesterol, LH, MCH, MCHC, NT-proBNP, PSA totaal, RDW, Serum ijzer, Totaal eiwit, Totaal HCG(+beta), Transferrine-ijzerverzadiging, Triglyceride, TSH, Ureum, Vitamine B12

Wijziging urinewaarden:
Amylase, Calcium, Chloride, Fosfaat, Kalium, Kreatinine, Kreatinineklaring, Magnesium

Wijziging leeftijdsafhankelijkheid:
Bilirubine Totaal, Ferritine, Kreatinine, LD, Magnesium, MCV en Urinezuur

PDF download

Download
referentiewaarden NL