?>
Vragen van patiënten

U kunt voor veel onderzoeken terecht bij SHO: op onze website vindt u alle informatie per onderzoek.

Het is belangrijk om zeker te weten dat alle persoonsgegevens kloppen zodat de uitkomsten van het onderzoek ook bij de juiste persoon terecht komen.
Ook vragen wij u om een geldig legitimatiebewijs te laten zien. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren en uw Burger Service Nummer (BSN) te registreren. Zonder identiteitsbewijs kunnen wij u niet helpen.
Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De gegevens van de locaties bij u in de buurt, staan in dit overzicht (pdf).

Dit hangt af van de locatie en het onderzoek.
Voor openingstijden, klik hier voor een overicht (pdf).
In alle regio's moet u, ook voor bloedprikken, eerst online een afspraak maken.
Voor alle andere onderzoeken maakt u telefonisch een afspraak (088 - 999 7777).

Bloedafname NIPT TRIDENT-2 voeren we alleen uit op de volgende locaties:

Arnhem, locatie Kronenburgpromenade 4 LET OP! Dit is een nieuwe locatie per 1 april 2022 
SHO locatie Nijmegen Centraal,
Kamerlingh Onnesstraat 16 te Nijmegen
SHO Diagnostisch Centrum Vechtdal, Röpcke-Zweers
Ziekenhuis, Jan Weitkamplaan 4a te Hardenberg

Maak online een afspraak voor bloedafname

Voor bloedafname en urineonderzoek maakt u online een afspraak. Lukt het niet online een afspraak te plannen, dan belt u met 088 - 999 7777.
Ook voor alle andere onderzoeken belt u voor een afspraak met 088 - 999 7777.

Als u een afspraak wilt verzetten, kunt u contact met ons opnemen via 088 - 999 7777.

Dit hangt af van het onderzoek. Neemt u voor meer informatie contact met ons op via 088 - 999 7777.

SHO beschikt over een goede, ervaren en behulpzame thuisservice. Op verzoek van de (huis)arts of verloskundige nemen medewerkers van de thuisservice bloed af en verrichten zij eventueel andere onderzoeken bij u thuis. Dit kan alleen op aanvraag van uw (huis)arts of verloskundige.

U kunt contact opnemen met uw (huis)arts om te bespreken dat u zich wilt laten afmelden voor de oproepdienst voor periodiek onderzoek. Uw (huis)arts kan u vervolgens afmelden. Als u alleen een ingeplande afspraak wilt afzeggen of verplaatsen dan kunt u bellen met ons afsprakenbureau: 088-999 7777.

Nuchter zijn voor bloedonderzoek betekent dat u tenminste 8 uur voor de bloedafname niet gegeten en gedronken heeft. Water en thee (geen koffie!) zonder melk en suiker mag u wel drinken tot vlak voor het bloedprikken.

Nuchter zijn voor een echografie onderzoek betekent dat u minimaal drie uur voor aanvang van het onderzoek niets meer mag eten. U mag wel water en thee (geen koffie!) zonder melk en suiker drinken.

Als u vragen heeft over medicatie, stel deze dan aan uw huisarts.

Dit kan per onderzoek anders zijn, daarom staan deze vermeld op het aanvraagformulier of in de brief die u van ons ontvangt. Op onze website vindt u alle informatie per onderzoek.

De uitslag van het onderzoek wordt zodra deze bekend is direct aan uw (huis)arts of verloskundige gezonden. Hij/zij bespreekt de uitslag met u. U kunt daarom het beste contact opnemen met uw (huis)arts of verloskundige.

Wij verstrekken geen informatie over uitslagen via de telefoon.

Dit kan verschillende redenen hebben:

1. U bent volgens onze gegevens niet verzekerd of uw gegevens zijn niet bekend bij SHO. Mogelijk is het aanvraagformulier onjuist of onvolledig ingevuld. Wij kunnen de factuur dan niet indienen bij de zorgverzekeraar. Daarom ontvangt u per post een factuur, nadat het onderzoek is uitgevoerd. De factuur kunt u na betaling aan SHO indienen bij uw zorgverzekeraar.

2. Het uitgevoerde onderzoek valt niet onder de basisverzekering. U dient de factuur zelf te voldoen aan SHO. Raadpleeg uw zorgverzekeraar over uw polisvoorwaarden of u niet aanvullend verzekerd bent voor deze kosten.

3. Het onderzoek is niet aangevraagd door een huisarts of verloskundige. Het onderzoek is aangevraagd door een arts die niet in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) staat als huisarts. U dient de factuur zelf te voldoen aan SHO. U kunt eventueel de declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar.

SHO voert diagnostiek uit op aanvraag van uw huisarts of verloskundige. De meeste diagnostische onderzoeken worden vergoed door de zorgverzekeraar, omdat ze onder de basisverzekering vallen. Houd hierbij wel rekening met uw eigen risico. SHO declareert deze onderzoeken rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. SHO heeft met alle zorgverzekeraars hierover afspraken gemaakt.
De tarieven verschillen per zorgverzekeraar. Wilt u precies weten wat u moet betalen voor onderzoek, vraag dit dan na bij uw zorgverzekeraar.

Ja, het bedrag voor diagnostisch onderzoek wordt in mindering gebracht op uw eigen risico. In een aantal uitzonderingsgevallen wordt het bedrag niet in rekening gebracht, bijvoorbeeld bij ketenzorg bij diabetes. Of dit in uw situatie zo is kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

U heeft mogelijk bloed laten prikken door de assistente van uw huisarts en u bent niet bij een van de locaties van SHO geweest. Toch staat SHO op de factuur genoemd: wij hebben namelijk in ons laboratorium uw bloed onderzocht. U ziet dus op de factuur de kosten voor dit onderzoek.

Mocht u na een bezoek aan SHO een klacht hebben, dan kunt u zich wenden tot onze kwaliteitsfunctionaris. U kunt een klacht indienen door middel van het invullen van het klachtenformulier.

Uiteraard doen wij er alles aan om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. Mocht het onverhoopt zo zijn dat u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. SHO is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.degeschillencommissie.nl.

Uw (huis)arts of verloskundige heeft de aanvraag voor onderzoek via de computer ingediend. Onze medewerker kan deze aanvraag via de computer in zien.

Informatie over de bescherming van uw gegevens vindt u in ons privacystatement.

De gegevens van de onderzoeken die door SHO zijn uitgevoerd, staan ook in het dossier van uw (huis)arts of verloskundige. Wilt u uw dossier bij SHO inzien, dan kunt u hierover contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van SHO.