Zorgverleners


SHO is er voor (huis)artsen en andere zorgverleners zoals verloskundigen en fysiotherapeuten.

Zorgverleners


SHO is ervan overtuigd dat het inzetten van diagnostiek op het juiste moment, en op de juiste plek voor zowel de (huis)arts als de patiënt een groot verschil kan maken. Met ondersteunende diensten en adviezen versterkt SHO de zorgverlener in zijn rol als regisseur.


Onze innovatieve diagnostische en ondersteunende diensten zijn er op gericht zorgverleners (volledig) te ontzorgen. Met een patiëntvriendelijke benadering en met nauwkeurige en snelle uitslagen. Zodat u zich kunt concentreren op de zorg voor uw patiënten.