Copyright

Op onze website zijn veel onderdelen (waaronder teksten, foto's en bijvoorbeeld software) te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten) van SHO (en mogelijk van derde partijen) rusten. SHO behoudt zich dienaangaande nadrukkelijk alle rechten voor.