Voor zorgverleners

Privacystatement

Verloskundigen

SHO biedt voor verloskundigen een breed pakket aan diagnostiek en ondersteuning. SHO verzorgt onder meer bloedafname, diagnostiek ten behoeve van de prenatale screening, medische microbiologie, psie onderzoek en de combinatietest. Daarnaast bieden wij ondersteuning in bijvoorbeeld administratie en ICT. SHO ondersteunt en versterkt de verloskundige, zodat zij samen met de zwangere de regie kan houden in de geboortezorg.

Onze mogelijkheden
Laboratoriumonderzoek
SHO is de grootste uitvoerder van de 12e weekscreening voor het RIVM. De onderzoeken, die op Rijkskosten worden uitgevoerd, voert SHO dagelijks uit. Daarnaast heeft SHO een breed pakket aan overige (laboratorium)diagnostiek en een zeer uitgebreide landelijke infrastructuur.

Ook verzorgt SHO de afname voor de serumtest voor de NT-meting. Wij zorgen voor snel en kwalitatief hoogwaardig transport naar het screeningscentrum.

Diagnostiek bij mogelijke zwangerschapsdiabetes
SHO wil de diagnostiek zo dicht mogelijk bij de cliënt uitvoeren. Daarom heeft SHO een zeer cliëntvriendelijke werkwijze voor het meten van de GTT ontwikkeld. Hierbij kan de cliënt zich in de buurt op een locatie van SHO melden.

Voor het volgen van de glucosewaarden van de zwangere voor langere tijd, heeft SHO een zelfmanagementsysteem ontwikkeld. De cliënt hoeft dan niet op meerdere momenten per week naar een locatie te gaan, maar kan thuis haar eigen metingen uitvoeren. De verloskundige wordt geïnformeerd over de uitkomsten, en kan zo nodig contact opnemen met de cliënt over het in te zetten vervolgbeleid.

Medische microbiologie
SHO heeft een uitgebreid pakket aan medisch microbiologisch onderzoek, waaronder SOA diagnostiek met cliëntvriendelijke afnamesetjes.

Overige diagnostiek en ondersteuning
In afstemming met verloskundigen kan SHO ondersteuning bieden bij overige diagnostiek, bijvoorbeeld het maken van echo’s. In de meeste gevallen voeren verloskundigen zelf het echoscopisch onderzoek uit. SHO kan ondersteuning op maat bieden op het gebied van bijvoorbeeld apparatuur, ICT en administratie.

Rapportage van diagnostiek
De rapportage van alle onderzoeken kan SHO volledig digitaal verzorgen. Er wordt dan gerapporteerd in het Verloskundig Informatie Systeem. Daarnaast heeft SHO een digitaal resultaat consultatie systeem. Door middel van Uitslagen Online is het mogelijk om via een beveiligd toegangsportaal uitslagen direct na validatie in het laboratorium te raadplegen.

Maatschappelijke businesscase
SHO heeft in samenwerking met vier grote coöperaties van verloskundigen, en een diagnostisch centrum een maatschappelijke businesscase voor de geboortezorg ontwikkeld. De maatschappelijke businesscase (mBC) geboortezorg geeft een visie, legt een basis voor samenwerking, voedt de discussie en verschaft inzicht in de effecten van geboortezorg. Op doelmatigegeboortezorgkan.nu is hierover meer te lezen.

Verloskundig Centrum Nijmegen
Sinds 2006 vormen tien verloskundigenpraktijken samen met SHO, het Verloskundig Centrum Nijmegen. De praktijken zijn verenigd in de Coöperatie Verloskundigen Nijmegen (CVN). CVN voert de regie over de inhoudelijke zorg en SHO is verantwoordelijk voor de logistiek, het faciliteren van apparatuur, huisvesting, ICT en verzorgt het afsprakenbureau voor VCN.

Meer informatie over deze unieke vorm van samenwerking is te vinden op www.verloskundigcentrumnijmegen.nl

Contact
Bent u verloskundige en heeft u vragen over of belangstelling voor de dienstverlening van SHO? Neem dan contact op met één van onze regiomanagers.

Terug naar boven

Stethoscoop

Uitslagen Online