Innovatie

Innovatie in de geboortezorg
SHO verzorgt glucosemetingen bij zwangere vrouwen met een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes. Deze metingen kunnen door de zwangere zelf thuis worden uitgevoerd. De instructie van de glucosemeting wordt door SHO verzorgd. SHO stelt afnamemateriaal, meters en strips ter beschikking. Op dit moment worden de meetresultaten handmatig vastgelegd in een dagboek. Afwijkingen in de metingen worden telefonisch doorgegeven aan de verloskundigen. SHO zal voor de zomer in samenwerking met FocusCura en de Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen (CVN) een pilot starten om ervoor te zorgen dat de zwangeren op afstand kunnen worden gemonitord. Hiervoor gaan we een glucosemeter gebruiken die via Bluetooth de waarde naar de ThuisMeetApp stuurt, die ze op zijn beurt doorstuurt naar het diagnostisch centrum. De verloskundige wordt automatisch ingeschakeld indien dat medisch noodzakelijk is. Het is voor zowel zwangere als de verloskundigen mogelijk om commentaar te geven bij de waarden. Daarnaast bevat de ThuismeetApp lifestyle-instructies en adviezen van diëtisten en een helpdeskfunctie.

En dit is nog maar het begin. SHO en FocusCura hebben samen de intentie om in de toekomst meer in te zetten op diagnostiek op afstand met gebruikmaking van moderne technologie.