Voor zorgverleners

Privacystatement

Vragen van patiënten

U kunt voor veel onderzoeken terecht bij SHO: op onze website vindt u alle informatie per onderzoek en de patiëntenfolders.

Het is belangrijk om zeker te weten dat alle persoonsgegevens kloppen zodat de uitkomsten van het onderzoek ook bij de juiste persoon terecht komen. Ook vragen wij u om een geldig legitimatiebewijs. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren en uw burgerservicenummer (BSN) te registreren. Dit doen wij op basis van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De gegevens van de locaties bij u in de buurt en de actuele openingstijden vindt u op de website van SHO, klik hier voor een overzicht.

Dit hangt af van de locatie. De gegevens van de locaties bij u in de buurt en de actuele openingstijden vindt u in de diagnostiekplanner van SHO.

SHO Centra voor medische diagnostiek heeft een aantal locaties waar cliënten terecht kunnen voor bloedafname voor NIPT TRIDENT-2. Bekijk de openingstijden en locaties van SHO voor bloedafname voor NIPT.

Nadat u een verwijzing van uw (huis)arts of verloskundige heeft gekregen kunt u contact opnemen met ons afsprakenbureau: 088-999 7777. Voor bloedafname en urineonderzoek kunt u binnenlopen zonder afspraak.

Voor bloedafname en urineonderzoek kunt u binnen lopen zonder afspraak. Voor andere onderzoeken maakt u een afspraak op een moment dat het u uitkomt. Een overzicht van al onze locaties en openingstijden vindt u hier.

Als u een afspraak heeft gemaakt die u wilt verzetten of een oproepbrief heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met ons afsprakenbureau: 088-999 7777.

Ja, dat kan. Een overzicht van al onze locaties en openingstijden vindt u in de diagnostiekplanner. Als u een afspraak gemaakt heeft op een locatie, kunt u de afspraak wijzigen door te bellen met ons afsprakenbureau via: 088-999 7777.

SHO beschikt over een goede, ervaren en behulpzame thuisservice. Op verzoek van de (huis)arts of verloskundige nemen medewerkers van de thuisservice bloed af en verrichten zij eventueel andere onderzoeken bij u thuis. Dit kan alleen op aanvraag van uw (huis)arts of verloskundige.

U kunt contact opnemen met uw (huis)arts om te bespreken dat u zich wilt laten afmelden voor de oproepdienst voor periodiek onderzoek. Uw (huis)arts kan u vervolgens afmelden. Als u alleen een ingeplande afspraak wilt afzeggen of verplaatsen dan kunt u bellen met ons afsprakenbureau: 088-999 7777.

Komt u voor bloedonderzoek bij SHO dan bent u nuchter, als u tenminste 8 uur voorafgaand aan de bloedafname niet gegeten en gedronken heeft.  Water en thee (géén koffie!) zonder melk en suiker mag u wel drinken tot vlak voor het bloedprikken.

Komt u bij SHO voor een echografie onderzoek dan betekent dit dat u minimaal drie uur voor aanvang van het onderzoek niets meer mag eten. U mag wel water, thee of koffie zonder melk en suiker drinken.

Als u vragen heeft over medicatie, stel deze dan aan uw huisarts.

Dit kan per onderzoek anders zijn, daarom staan deze vermeld op het aanvraagformulier of in de oproepbrief die u van ons ontvangt. In onze patiëntenfolders vindt u meer informatie.

De uitslag van het onderzoek wordt zodra deze bekend is direct aan uw (huis)arts of verloskundige gezonden. Hij/zij geeft de uitslag aan u door. Dit kan een tot enkele dagen duren, afhankelijk van het soort onderzoek of testen die zijn gedaan en de de tijd die uw (huis)arts of verloskundige nodig heeft voor het verwerken en beoordelen van uw uitslagen. U kunt het beste contact opnemen met uw (huis)arts of verloskundige.

Wij verstrekken in principe geen uitslagen aan patiënten. Indien u zelf de uitslag wilt hebben, dan kunt u (een gedeelte van) uw dossier opvragen. U dient hiervoor een afspraak te maken op één van onze grotere locaties. Op vertoon van uw legitimatiebewijs kunt u vervolgens de uitslagen op halen.

Wij mogen vanuit privacy-overwegingen (Wet Bescherming Persoonsgegevens) uitslagen nooit telefonisch aan u doorgeven. U kunt het beste contact opnemen met uw (huis)arts of verloskundige.

Dit kan verschillende redenen hebben:

1. U bent volgens onze gegevens niet verzekerd of uw gegevens zijn niet bekend bij SHO. Mogelijk is het aanvraagformulier onjuist of onvolledig ingevuld. Wij kunnen de factuur dan niet indienen bij de zorgverzekeraar. Daarom ontvangt u per post een factuur, nadat het onderzoek is uitgevoerd. De factuur kunt u na betaling aan SHO indienen bij uw zorgverzekeraar.

2. Het uitgevoerde onderzoek valt niet onder de basisverzekering. U dient de factuur zelf te voldoen aan SHO. Raadpleeg uw zorgverzekeraar over uw polisvoorwaarden of u niet aanvullend verzekerd bent voor deze kosten.

3. Het onderzoek is niet aangevraagd door een huisarts of verloskundige. Het onderzoek is aangevraagd door een arts die niet in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) staat als huisarts. U dient de factuur zelf te voldoen aan SHO. U kunt eventueel de declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar.

SHO voert diagnostiek uit op aanvraag van uw huisarts of verloskundige. De meeste diagnostische onderzoeken worden vergoed door de zorgverzekeraar, omdat ze onder de basisverzekering vallen. Houd hierbij wel rekening met uw eigen risico. SHO declareert deze onderzoeken rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. SHO heeft met alle zorgverzekeraars hierover afspraken gemaakt. Onze prijzen voor onderzoek zijn gebaseerd op de maximumtarieven die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tarieven verschillen per zorgverzekeraar. Wilt u precies weten wat u moet betalen voor onderzoek, vraag dit dan na bij uw zorgverzekeraar.

Ja, het bedrag voor diagnostisch onderzoek wordt in mindering gebracht op uw eigen risico. In een aantal uitzonderingsgevallen wordt het bedrag niet in rekening gebracht, bijvoorbeeld bij diabetesdienst. Of dit in uw situatie zo is kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

U heeft mogelijk bloed laten prikken door de assistente van uw huisarts en u bent niet bij een van de locaties van SHO geweest. Toch staat SHO op de factuur genoemd: wij hebben namelijk in ons laboratorium uw bloed onderzocht. U ziet dus op de factuur de kosten voor dit onderzoek.

Mocht u na een bezoek aan SHO een klacht hebben, dan kunt u zich wenden tot onze kwaliteitsfunctionaris. U kunt een klacht indienen door middel van het invullen van het klachtenformulier.

Uiteraard doen wij er alles aan om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. Mocht het onverhoopt zo zijn dat u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. SHO is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.degeschillencommissie.nl.

Landkaart

Locaties & openingstijden

Onderzoeken locaties

Locaties onderzoeken