Gebruiksvoorwaarden website (disclaimer)

SHO Centra voor medische diagnostiek stelt uw bezoek aan onze website www.sho.nl op prijs. Onze gebruiksvoorwaarden bevatten een aantal regels omtrent uw gebruik van de website. Door gebruik te maken van de website aanvaardt u de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u de voorwaarden niet wenst te accepteren, dan dient u de website nadrukkelijk niet te gebruiken.

Hoewel SHO vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op de website verstrekte informatie, kan SHO niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en up-to-date is. De betreffende informatie wordt daarom verstrekt "in de staat waarin het zich feitelijk bevindt" en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel, waarbij de informatie op ieder moment zonder verdere aankondiging kan worden gewijzigd door SHO.

De website geeft nadrukkelijk geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u aan om contact op te nemen met uw huisarts, dan wel een medisch specialist. De informatie op de website is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door een arts of verpleegkundige wordt verstrekt.

Hoewel SHO ook in het kader van de beveiliging van de website haar uiterste best doet, kan zij ook ten aanzien van deze beveiliging geen absolute garantie geven. Tot slot wordt ook geen garantie geboden ten aanzien van het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

In geen geval is SHO aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade (waaronder gevolgschade, gederfde winst of inkomen, schade door bedrijfstagnatie en/of verlies van data) die voortvloeit uit – of verband houdt met – het gebruik van de Website.

Onze website bevat mogelijk hyperlinks naar andere internetsites of bronnen die zich buiten het domein van SHO bevinden. Hiervoor gelden mogelijk op die internetsites aangegeven afwijkende voorwaarden. SHO is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en inhoud van dergelijke pagina's, waaronder mede eventueel op deze internetsites (als download) aangeboden software.

De website van SHO maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om de websites beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de websites te verkrijgen. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Persoonsgegevens die worden verstrekt of verzameld via of in verband met onze website zullen door SHO enkel worden gebruik in overeenstemming met ons Privacyreglement.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle pagina's die via de website kunnen worden benaderd.

Versie: januari 2015

Uitleg cookiewetgeving klik hier.

Terug naar boven