Voor zorgverleners

Privacystatement

Wetenschappelijk onderzoek

SHO participeert in verschillende wetenschappelijke studies bij onder andere Julius Centrum, Radboudumc en Wageningen Universiteit. Binnen deze studies verzorgt SHO onder andere bloedafname, laboratoriumonderzoek, tijdelijke prikposten, materialen, formulieren, tijdelijke monsteropslag, rapportage en uitslagen. Van het begin tot het eind van de onderzoeken is SHO betrokken.

SHO stelt een beperkt deel van de door ons verzamelde data beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek door universiteiten. De gegevens die voor onderzoek gebruikt worden, zijn uiteraard zodanig gecodeerd dat informatie niet tot de patiënt herleidbaar is. De onderzoekers werken daarbij volgens de Gedragscode Gezondheidsonderzoek van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.

Wetenschappelijk onderzoek Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
Momenteel loopt er een wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van de eerstelijns echocardiografie die sinds 2013 wordt aangeboden aan huisartsen in de regio door SHO in samenwerking met de afdeling Cardiologie van het Radboudumc. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. In dit onderzoek proberen we een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre het aanbieden van eerstelijns echocardiografie leidt tot een reductie in het aantal verwijzingen naar de cardioloog. SHO stelt hiervoor data ter beschikking aan de onderzoeker en de verslagen van echocardiogrammen die in 2016 zijn uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zullen nog voor de zomer van 2017 gepubliceerd worden.

Pride study

De PRIDE (PRegnancy and Infant DEvelopment) Study is een groot onderzoek onder zwangere vrouwen. Voor dit wetenschappelijk onderzoek worden deze vrouwen en hun kinderen langere tijd gevolgd. Het belangrijkste doel is om factoren te ontdekken die van invloed zijn op de gezondheid van moeder en kind. De PRIDE Study wordt uitgevoerd door het Radboudumc in Nijmegen in samenwerking met SHO en andere partijen.

Pagode study
De afdeling Huisartsgeneeskunde van het Radboudumc is in samenwerking met de afdeling Interne geneeskunde en SHO een onderzoeksproject gestart naar een bijzondere vorm van hoge bloeddruk: primair hyperaldosteronisme. De eerste fase van dit onderzoek is afgerond per 1 januari 2016. Kijk voor meer informatie op pagodestudy.