?>

Allergiediagnostiek

Sinds 2001 fungeert SHO als referentielaboratorium voor allergiediagnostiek en biedt het complete pakket aan allergeenspecifieke IgE-testen. Deze vorm van dienstverlening is beschikbaar voor alle laboratoria in Nederland.

Allergiediagnostiek

Aanbod
U kunt bij SHO terecht voor analyse van alle relevante allergenen, allergeenpanels en allergeencomponenten. Klik hier voor het voorbeeld van het aanvraagformulier met daarop alle beschikbare testen.

Aanvraag
Monsters kunt u per post versturen naar SHO, Postbus 261, 6880 AG Velp, onder de standaard verzendcondities voor biologisch materiaal. Verzending kan bij kamertemperatuur. Voor een aanvraag is minimaal 0,35 ml serum nodig, bij meerdere allergenen en/of uitsplitsing is steeds 0,1 ml extra materiaal nodig. Het aanvraagformulier wordt opgemaakt met uw contactgegevens. Aanvraagformulieren en verzendenveloppen zijn te bestellen via de webshop van SHO.

Middels allergeenpanels wordt op meerdere verwante allergenen tegelijk getest. Desgewenst kan bij een positieve uitslag van een allergeenpanel direct doorgetest worden op de betreffende allergenen. Op deze manier kunt u uw patiënt completer informeren. De kosten van een allergeenpanel zijn gelijk aan de kosten van een enkel allergeen.

Onderzoek naar allergeencomponenten kan u ondersteunen in de interpretatie van serologische allergiediagnostiek. Zij geeft extra informatie over de klinische relevantie van een positieve allergeentest en kan helpen om kruisreactiviteit tussen allergenen in kaart te brengen. Desgewenst kunnen positieve uitslagen van enkele allergenen doorgetest worden op de relevante allergeencomponenten. Een voorbeeld hiervan is het vervolgonderzoek dat kan worden ingezet bij een positieve uitslag op appel. Aan de hand van de uitslag van o.a. het PR-10 eiwit Mal d 1 kunt u een inschatting maken over de ernst en herkomst van de sensibilisatie voor appel. Veelal is sprake van een primaire sensibilisatie voor berkpollen. Vervolgonderzoek naar allergeencomponenten kan o.a. plaatsvinden bij een positieve uitslag van berk, kers, pinda en hazelnoot.

Onderstaand vindt u de allergeencomponenten die gebruikt worden in deze vervolgdiagnostiek, samen met het algoritme dat voor de interpretatie ervan kan worden gebruikt.

- berk: nBetv1 en rBetv2
- olijf: nOle e1
- huisstofmijt: nDer p1 en nDer p2
- bijengif i.c.m. wesp: rApi m1, rApi m2 en rVes v5
- appel: rMal d1, rMald4 en rPru p3
- eiwit (kippenei): nGal d1 en nGal d2
- hazelnoot: rCor a1 en rCora8
- kers: rPru av 1, rPru av 3 en rPru av 4
- perzik: rPru p3
- pinda: rAra h2 en rAra h8)
- soja: rGly m4
- kat: nFel d1 en nFel d2
- hondenroos: nCan f1 en nCan f3

Analyse
Analyse vindt twee keer per week plaats. U kunt dus snel een uitslag verwachten. Testen voor bijzondere allergenen en allergeencomponenten hebben een langere rapportagetijd.

Rapportage
Rapportage vindt standaard schriftelijk plaats. Daarnaast kunt u uitslagen, zodra deze beschikbaar zijn, digitaal inzien via onze Webportal. Hiervoor vraagt u eenmalig een account op. In overleg behoort een lab2lab koppeling tot de mogelijkheden.

Prijs en facturering
Het tarief is vastgesteld op 12 euro per allergeen of allergeenpanel en 16 euro per allergeencomponent. De kosten zijn inclusief orderkosten en exclusief verzendkosten. Dit tarief is nationaal concurrerend. SHO behoudt zich het recht voor om jaarlijks te indexeren.

Naslagdocumenten
Interpretatie uitslag allergieonderzoek
Voor rapportage van de referentiewaarden kunt u kijken bij onze naslagdocumenten. Afhankelijk van uw informatiesysteem wordt de uitslag van een specifieke IgE als getal (in kU/L), klasse (van 0 tot 6) of omschrijving (van negatief tot zeer sterk positief) weergegeven. In het overzicht vindt u de drie methoden.

Allergiepanels
Voor de inhoud van de beschikbare allergiepanels kijkt u op onze pagina naslagdocumenten.

Heeft u nog vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de teamleiding van het laboratorium via 088-999 7082. Voor overleg met de klinisch chemicus neemt u contact op via 088-999 7700. Verdere details over de allergieservice van SHO kunt u ook terugvinden op de WieDoetWatDatabase op nvkc.nl.

Heeft u vragen over of belangstelling voor de dienstverlening van SHO? Neem dan contact op met één van onze relatiemanagers.

Voor algemene vragen kunt u terecht op onze pagina met Veelgestelde Vragen voor zorgverleners. Mocht uw vraag hier niet bij staan, dan kunt u ons mailen door gebruik te maken van het contactformulier.

Terug naar boven