?>

Schatting van de Glomerulaire Filtratie Snelheid (GFR): van MDRD naar CKD-EPI Glomerulaire filtratiesnelheid (GFR)

De glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) is een maat voor het functioneren van de nieren en kan worden geschat met verschillende formules. Tot op heden wordt door SHO bij elke gemeten kreatinine-waarde in bloed een schatting van de GFR (eGFR) berekend met behulp van de MDRD formule.

Lees meer...

De Beemd en De Laar vanaf 07.00 uur open!

De Beemd
Vanaf 1 juni 2016 is het servicepunt van SHO op locatie de Beemd in Velp (Florijnweg 4) al om 7 uur ‘s ochtends geopend. Patiënten kunnen op werkdagen zonder afspraak bloed laten prikken van 07.00 tot 16.00 uur.

Op onze locatie de Beemd kunnen patiënten ook elke werkdag van 08.00 tot 14.00 uur binnenlopen voor het maken van een ECG. Binnen 24 uur is de uitslag van het onderzoek bekend. Op afspraak voert SHO ook bloeddrukmetingen en holteronderzoek uit.

De Laar
Vanaf 15 juni is De Laar verhuisd naar psychotherapiepraktijk Scharwӓchter, Ginnikenstraat 14 in Arnhem. Op deze locatie is de openingstijd vervroegd. De Laar is op werkdagen geopend van 07.00 tot 10.00 uur.

Medewerkers bloedafname

Heeft uw assistente nog tijd over naast de werkzaamheden in uw praktijk? SHO groeit snel en breidt regelmatig het aantal prikposten uit. Ter versterking van ons team zoeken wij medewerkers bloedafname. Wij bieden hiervoor al mogelijkheden vanaf drie uur per week. Is er geen ervaring met bloed afnemen? En heeft uw assistent wel interesse? Wij bieden ook (bij)scholing aan. Op onze website https://sho.nl/werken-bij-sho staat een uitgebreide functieomschrijving. Ook kan er gereageerd worden via onze website.

Wijzigingen referentiewaarden

Wijzigingen per 19-01-2021:
Gewijzigde referentiewaarden (bepalingsmethode niet gewijzigd)
·         HbA2
·         HbF

Gewijzigde bepalingsmethode (referentiewaarde niet gewijzigd)
·         Hb-pathie onderzoek (thalassemieen en Hb-varianten)
·         Farmacogenetisch profiel (CYP genotypering)
·         FvLeiden genotypering
·         HLAB27 genotypering
·         DPD genotypering

In verband met de introductie van een nieuwe generatie test, is per 2 juni 2016 de ondergrens van de foliumzuur verlaagd (was 10 wordt 8,8 nmol/l). Vanaf medio juni zal ook een aanpassing plaatsvinden van de normaalwaarden van de immuunglobulines IgA, IgG en IgM.

De meest recente referentiewaarden kunt u altijd terugvinden op onze website https://sho.nl/referentiewaarden.

Echografie dichtbij

Wilt u snel en laagdrempelig echo-onderzoek voor uw patiënten in de directe omgeving van uw praktijk? SHO maakt dit voor u en uw patiënten mogelijk. Wij bieden hoogwaardig onderzoek op locatie. Vakkundig en volgens protocol. Zonder wachtlijsten.

Het onderzoek wordt volgens erkende protocollen door deskundige en zeer ervaren echo-laboranten uitgevoerd. Elke echo wordt door onze radiologen dezelfde dag beoordeeld en geautoriseerd. U ontvangt de uitslag de volgende dag in uw HIS en het beeldmateriaal via Uitslagen Online. Voor overleg met de radioloog belt u de speciale echolijn van SHO. Met onze echo dienstverlening kunt u snel gerichte terugkoppeling geven aan uw patiënt.

Wijzigingen rapportage eiwitspectrum

Vanaf begin juni zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de rapportage van het eiwitspectrum. Rapportage is toegespitst op het wel of niet aanwezig zijn van M-proteine. Er vindt geen rapportage meer plaats van de verschillende eiwitfracties (albumine, alfa, beta en gamma). Aanvraag voor eiwitspectrum is dan ook alleen nog mogelijk in het kader van screening op een M-proteine of het vervolgen ervan.

Aan de rapportage van een gevonden M-proteine verandert niets (typering plus kwantificering in gram per liter).