?>

Integratie bloedafname Unilabs in Twente

Geachte relatie,

Beste aanvragers,

Vanaf nu kunt u alle informatie mbt de integratie van bloedafname SHO en Medlon in Twente vinden op https://unilabs.nl/bloedafname-in-Twente
Denk dan bijvoorbeeld aan informatie over Locaties in Twente, Thuisafname, Aanvragen, Afspraak maken. Ook hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet en houden we deze voor u up-to-date.

Vragen?
Heeft u vragen over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met onze accountmanager: Jannette Gerritsen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 088 - 463 3399.


Met vriendelijke groet,

Tamara Gilberts, Directeur Medlon                                                  Cor van Luik, Directeur SHO

Wijziging interpretatie microbiologische gevoeligheidsbepalingen

microbiologische gevoeligheidsbepalingenpng

Informatie voor huisartsen in de regio Twente

Afspraken maken bloedafname

Na 1 juli gaan we over naar een gezamenlijk afsprakensysteem, benaderbaar via de huidige websites van Medlon en SHO, waarin afspraken kunnen worden gemaakt voor alle locaties Unilabs in Twente. Hierover ontvangt uw patiënt een melding als hij of zij een afspraak plant via de websites. Reeds geplande afspraken worden door ons overgezet naar het gezamenlijke afsprakensyteem.

Aanvragen van laboratoriumonderzoeken

Momenteel bekijken we of er verschillen zijn in onderzoeken die bij SHO en Medlon kunnen worden aangevraagd. Wij zullen u tijdig informeren wanneer er iets veranderd in de aanvraagprocedure. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het nieuws op de site van Medlon.

Nieuwsbrief 56 april mei 2022

Reflextesten bij toevalsbevinding afwijkend plasma

Bilirubine en triglyceriden bij afwijkend plasma

Binnen de klinische chemie wordt veel gebruik gemaakt van chemische kleurreacties. Sterk gekleurd of troebel plasma beïnvloedt de reactie en daarmee ook de uitkomst van de analyse. De apparatuur meet daarom vóór iedere meting 3 indices: hemolytische index (rode kleur), icterische index (gele kleur) en lipemische index (troebeling). Deze indices worden gebruikt om te signaleren of de meting onbetrouwbaar is door afwijkend plasma. Een verhoogd icterische of lipemische index correleren over het algemeen goed met respectievelijk een verhoogd bilirubine of verhoogde triglyceriden. Deze testen zijn niet altijd aangevraagd maar kunnen wel klinisch relevante informatie aan de zorgverlener geven. In overleg met de medische adviesraden worden daarom sinds kort bij een afwijkende icterische of lipemische index automatisch respectievelijk een bilirubine of triglyceride test uitgevoerd en gerapporteerd.

Gebleken is nu, dat er sindsdien veel lichte verhogingen van bilirubine gevonden worden. Deze zijn in de regel niet pathologisch: 3-7% van de mensen heeft een iets verminderde conjugatie van bilirubine (syndroom van Gilbert). Wij zullen daarom de afkapwaarde voor het toevoegen van een bilirubine test, omhoog bijstellen.

Hemolytisch kalium

Een lichte hemolyse is meestal het gevolg van een moeizame bloedafname. Onze apparatuur controleert hierop (zie hierboven) en plaatst in dat geval een opmerking bij de uitslag van kalium. Als er zoveel hemolyse is dat er geen uitslag gegeven kan worden, is een nieuwe afname nodig. Als er echter wél een waarde gerapporteerd wordt met een opmerking (sommige HISen plaatsen de waarde dan ook in het opmerkingenveld), dan kunt u er van uit gaan dat de waarde tot 20% vals-verhoogd kan zijn door vrijkomen van kalium uit de erythrocyten. Bij een normale uitslag kan er dan dus nooit sprake zijn van een hyperkaliëmie (evt. wel van een hypokaliëmie).

Atypische lymfocyten

Als er bij een differentiatie “atypische lymfocyten” gerapporteerd worden zonder verdere opmerkingen dan kunt u er van uit gaan dat wij deze onder de microscoop bekeken hebben en geen aanwijzingen gevonden hebben voor een hematologische maligniteit. De lymfocyten zijn dan veelal passend bij een virale infectie. Als wij aanwijzingen vinden voor een maligniteit dan benoemen wij dat altijd expliciet.

Aanvraagpakket jaarcontrole bariatrische chirurgie

Sinds oktober 2020 is de nieuwe richtlijn Chirurgische behandeling van obesitas van kracht (https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/chirurgische_behandeling_van_obesitas/startpagina_-_chirurgische_behandeling_van_obesitas.html). Hierin staat beschreven dat patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan na 2 jaar worden overgedragen naar de huisarts of POH voor jaarlijkse controle (in de richtlijn: hoofdstuk 10, ‘medische nazorg’). Deze controle omvat ook laboratoriumtesten: een aantal testen is gewenst bij álle patiënten, en een aantal testen is op indicatie afhankelijk van de type ingreep. SHO heeft in Zorgdomein en DiagnostiekOnline een pakket beschikbaar gemaakt met testen die gewenst zijn bij álle bariatrische patiënten met daarbij de onder het kopje ‘op indicatie’ testen die u indien gewenst kunt aanvinken.

In Diagnostiek Online is dit aan te vragen bij de jaarcontrole oproepdienst of via ‘testaanvraag toevoegen: BARI’.

In ZorgDomein vindt u dit pakket via het probleemgestuurd formulier ‘Obesitas’. In de oproepdienst vraagt u de aanvullende bepaling ‘BARIAT’ aan.

Jaarcontrole na bariatrische chirurgie:

 • volledig bloedbeeld (Hb/MCV, leuko, trombo)
 • elektrolyten: natrium, kalium, calcium, fosfaat, magnesium, chloride
 • ferritine, vitamine B12, foliumzuur, vitamine D, vitamine B1
 • zink 

Op indicatie:

 • PTH
 • vitamine B6
 • vitamine A
 • 24u-urine calcium 
 • vitamine E
 • INR, albumine
 • ALAT, GGT, kreat

Diagnostiek bovenbuikklachten: lipase of amylase?

In de diagnostiek van patiënten met bovenbuik klachten wordt onder andere de bepaling serum amylase of lipase aangegeven als diagnostische test. In de richtlijnen van de American College of Gastroenterology 2013 en de UK 2013 guidelines for management of acute pancreatitis wordt aangegeven dat er een voorkeur is voor bepaling van lipase boven amylase; Lipase wordt exclusief door de pancreas geproduceerd en heeft een langere halfwaardetijd (en is daarmee langer verhoogd aantoonbaar).

De referentiewaarde voor Lipase is bepaald op < 60 U/l. Een waarde van driemaal de bovengrens (dus > 180 U/l)  wordt in de regel als afkappunt genomen voor acute pancreatitis.

Ondanks de schijnbaar hogere specificiteit voor acute pancreatitis kan lipase ook verhoogd zijn bij nierziekten appendicitis, cholecystitis. Ook mensen met diabetes kunnen een verhoogd mediaan lipase hebben.

SHO heeft de processen nu zo ingericht dat lipase ook cito bepaald kan worden, net als u bij de aanvraag voor amylase gewend bent. Per 1 februari 2022 zal amylase in bloed niet meer worden bepaald bij SHO, maar worden vervangen door  lipase.

Voor nadere informatie:

Cees Doelman, Ronald Maatman, klinisch chemici. Tel 088-9997171 of 06 528 528 13.

Referenties:

 1. Prinzen L, Keulemans JCA, Beker O. Diagnostische waarde bij acute pancreatitis. NTvG 2013; 157: A6432.