?>

SHO stopt in 2020 met Botdichtheidsmeting

SHO stopt in 2020 met Botdichtheidsmeting

Sinds vele jaren verzorgt SHO Centra voor medische diagnostiek onderzoek naar botdichtheidsmeting in de regio Twente. Met ingang van januari 2020 stoppen wij hiermee. Wij u verwijzen u graag door naar uw huisarts voor informatie over andere aanbieders van dit onderzoek.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht op onze pagina met Veelgestelde Vragen voor patiënten. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u ons mailen via het contactformulier. U kunt ons uiteraard ook bellen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via 088-999 7777.

SHO stopt in 2020 met Dexametrieonderzoek

Sinds vele jaren verzorgt SHO Centra voor medische diagnostiek Dexametrieonderzoek in de regio Twente. Met ingang van januari 2020 stoppen wij hiermee, in verband met onze recente verhuizing.

Onlangs zijn wij verhuisd naar onze nieuwe hoofdlocatie ‘Medisch Centrum de Brug’ in Hengelo. Het Dexa-apparaat staat op het moment nog op de oude locatie in het Carint gebouw in Hengelo. Wij hebben vastgesteld dat het zeer onzeker is dat het Dexa-apparaat de verhuizing naar de nieuwe locatie goed zal doorstaan. Mede gezien de hoge kosten van de verhuizing, het beperkte aantal aanvragen voor Dexametrie en nieuwe regelgeving met betrekking tot stralingshygiëne, hebben wij besloten per 1 januari aanstaande te stoppen met het aanbieden van dit onderzoek.

Welke gevolgen heeft dit voor u?

Gezien het volgeplande programma in december, kunnen wij geen nieuwe afspraken meer maken. Daarom verzoeken wij u dringend uw patiënten vanaf heden naar een andere aanbieder van Dexametrieonderzoek te verwijzen. Patiënten die contact met ons opnemen om een afspraak te maken zullen wij informeren over deze situatie en naar u terug verwijzen.

SHO stopt in 2020 met Botdichtheidsmeting

Sinds vele jaren verzorgt SHO Centra voor medische diagnostiek onderzoek naar botdichtheidsmeting in de regio Twente. Met ingang van januari 2020 stoppen wij hiermee. Wij u verwijzen u graag door naar uw huisarts voor informatie over andere aanbieders van dit onderzoek.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht op onze pagina met Veelgestelde Vragen voor patiënten. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u ons mailen via het contactformulier. U kunt ons uiteraard ook bellen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via 088-999 7777.

Bloedprikken aan huis? Zo werken wij.

Op diverse plekken in Nederland hebben de afgelopen weken ‘bloedprikdieven’ zich voorgedaan als medewerker van een prikdienst. Ze zeggen dat ze werken voor een apotheek of ziekenhuis en dat ze bloed willen afnemen. Vervolgens vragen ze of u wilt betalen voor een medicijn omdat ze iets in uw bloed hebben gevonden. Omdat dit niet de werkwijze van SHO is, informeren wij u hieronder over hoe u ons herkent en informatie kunt inwinnen.

SHO Centra voor medische diagnostiek is erg geschrokken van dit nieuws. Daarom willen wij u graag informeren over de werkwijze van SHO en hoe een aanvraag voor thuisbezoek tot stand komt.

 1. Uw huisarts of andere zorgverlener (zoals verloskundige of specialist) heeft een aanvraag bij SHO gedaan voor bloedprikken aan huis. Wij gaan ervan uit dat u daarvan op de hoogte bent. Wij komen dus alleen bij u langs als uw arts dat gevraagd heeft.
 1. Wij komen nooit ’s avonds of in het weekend.
 1. Er komt altijd maar één medewerker bij u langs. Alleen in uitzonderlijke gevallen staan er twee mensen aan uw deur. 
 1. Omdat het bloed eerst op ons lab onderzocht moet worden, krijgt u nooit meteen een uitslag. Wij sturen de uitslag altijd naar uw huisarts of andere zorgverlener.
 1. Onze medewerkers zullen u nooit om geld vragen of vragen iets te pinnen.

Twijfelt u of er een aanvraag voor u gedaan is? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 088 999 7777, op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

LCT (lactase-gen analyse)

Vanaf heden biedt SHO de LCT- (lactase-)gen analyse aan. Met deze test kan primaire lactose intolerantie worden aangetoond in een bloedmonster. De test detecteert polymorfismen in het MCM6 helicase gen. Dit stukje DNA fungeert als versterker voor LCT-genexpressie en reguleert de transcriptie van het LCT-gen.

Polymorfismen in dit gebied zijn geassocieerd met verlies van lactose tolerantie

naarmate de persoon ouder wordt. Voor de diagnostiek van lactose intolerantie wordt op dit moment nog een waterstofademtest gebruikt. Deze test heeft echter een aantal nadelen. Zo moet de patiënt hiervoor enige uren in het ziekenhuis verblijven en geeft de test vervelende klachten, juist bij patiënten met een lactose intolerantie.

Voordelen

Voordelen van de LCT-test zijn:

 • Patiëntvriendelijkheid
 • Er is geen wachtlijst voor dit onderzoek en hierdoor kan de diagnose eerder gesteld worden
 • Patiënten kunnen de bloedafname bij alle prikpunten laten uitvoeren
 • Geen blootstelling aan lactose

Met name voor jonge kinderen is de ademtest een behoorlijke belasting. Bovendien vinden veel kinderen het ademen in het masker erg onprettig. Bloed prikken kan ook spannend zijn, maar dit duurt wel veel korter. Daarnaast is er de mogelijkheid om de LCT-test in wangslijmvlies te bepalen.

Onderscheid tussen primaire en secundaire lactose intolerantie

Met de waterstofademtest kan geen onderscheid gemaakt worden tussen primaire

lactose intolerantie, dat veroorzaakt wordt door een verminderde expressie van het enzym op de darmvilli, en secundaire lactose intolerantie veroorzaakt door atrofie van de dunne darmvilli door bijvoorbeeld coeliakie, infecties of medicijngebruik. De LCT test toont alleen primaire lactose intolerantie aan. 10% van de patiënten mist waterstof-vormende bacteriën waardoor de ademtest vals negatief resultaat geeft. Deze patiënten worden met de gen-test wel juist gediagnosticeerd. Met de introductie en het in gebruik nemen van de LCT-test is dan ook besloten om de lactose belastings- of tolerantietest uit het aanvraagpakket van SHO te laten verdwijnen.

Voor de diagnostiek van lactose intolerantie is vanaf heden dus de volgende

test beschikbaar: de LCT-test (diagnostiek MCM6-gen) voor het aantonen van primaire lactose intolerantie. De instructie voor afname van wangslijmvlies voor de LCT-test vindt u op onze website onder Naslagdocumenten.  

CITO-procedure bij SHO

Heeft u een spoedaanvraag? Dan treedt de zogenaamde CITO-procedure in werking waarbij SHO u de uitslag zo snel mogelijk kan doorbellen of -faxen. We leggen u graag uit hoe deze procedure bij SHO werkt.

 1. Bel met 088 - 999 7979. Via dit nummer kunt u de CITO-procedure starten. CITO-aanvragen kunnen dezelfde dag tot 15.00 uur ingediend worden. Wij vragen u altijd eerst telefonisch contact op te nemen. Als uw assistent(e) op de hoogte is van de indicatie, kan hij/zij in opdracht van de huisarts de CITO aanvragen.
 1. Nadat u bovenstaand nummer heeft gebeld, faxt u het labformulier naar ons faxnummer 088 - 999 7951 of verstuurt u deze via Diagnostiek On Line of Zorgdomein. Het labformulier moet de volgende informatie bevatten:
 • De gegevens van uw patiënt;
 • Het telefoonnummer van uw patiënt;
 • Indien van toepassing de omschrijving “nuchter” vermelden;
 • Bij de rubriek ‘CITO’ het telefoonnummer of faxnummer waarop u (eventueel ook na 17.00 uur) bereikbaar bent.

Let op dat u bij aangekruiste bepalingen op de achterzijde van het formulier (bij “Opmerkingen”) de naam van de patiënt met geboortedatum herhaalt. Dit is belangrijk, zodat we zeker weten dat voor- en achterzijde van het aanvraagformulier bij dezelfde patiënt horen.

Doorbellen

Als u de uitslag niet met spoed, maar wel dezelfde dag voor 17.00u wilt weten, kunt u ‘doorbellen’ op het aanvraagformulier aankruisen. Vul altijd het telefoon- of faxnummer in waarop uw praktijk bereikbaar is.

Wat doet SHO?

Een CITO-aanvraag aan huis wordt zo snel mogelijk - afhankelijk van de CITO-indicatie - geprikt. Bij aankomst op het laboratorium worden de spoedaanvragen met voorrang behandeld.

Nieuw: Livestreaming met radiologen bij echo-onderzoek

Afgelopen jaar heeft Samsung samen met SHO livestreamingsoftware bij echo-onderzoek (SonoSync) ontwikkeld.

Met deze streamingsoftware van Samsung kunnen radiologen van SHO echo’s live meekijken. Zij kunnen direct overleggen met de echografist en op afstand aanwijzingen geven. Per echosysteem kunnen meerdere experts (maximaal 4) vanuit verschillende locaties meekijken. Ook kunnen meerdere echosystemen, door een of meer personen op afstand bewaakt worden. Hierdoor kunnen we de kwaliteit op afstand monitoren. Met de software van Samsung wordt het stellen van diagnoses efficiënter.

“Onze echografisten werken ieder dagdeel op een andere locatie. Niet overal is een radioloog aanwezig, wat bij complexere onderzoeken het stellen van een diagnose af en toe lastig maakt”, zegt Paul de Schepper, manager beeldvormende technieken bij SHO. “Met de echografieapparatuur van Samsung ondervangen we dit op onze veertig locaties. Bij complexere onderzoeken kan de radioloog alvast meekijken om de kwaliteit van het onderzoek en het verslag te optimaliseren, met als doel een betere diagnose voor de patiënt.”

Tijdens het European Society of Radiology congres in Wenen werd afgelopen maart al een preview gegeven van SonoSync, waarbij SHO duidelijk in beeld kwam.

In juli wordt het systeem voor livestreaming bij echo-onderzoek (SonoSync) op de markt gebracht en zal SHO, als eerste in Nederland, gebruik gaan maken van deze software. De echosystemen van SHO zijn nu al voorzien van deze software. In de testfase hebben wij al de nieuwe 4G-router van E-Zorg kunnen gebruiken om zo ook een veilige internetverbinding te kunnen waarborgen, daar waar de vaste verbinding te weinig bandbreedte had.