?>

Vrije PSA (fPSA) bepaling en vrije/totaal-PSA ratio niet meer beschikbaar

Aansluitend bij het advies van het Nederlands huisartsengenootschap (NHG) en de landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak (LESA) om de bepalingen vrije PSA (fPSA) en de vrije/totaal-PSA ratio niet meer aan te vragen, zijn deze bepalingen per 10 augustus 2020 niet meer beschikbaar.

Aangepaste voorwaarden voor hemolytische monsters bij bepaling van kalium

De kaliumconcentratie in erytrocyten is 25 keer hoger dan in serum of plasma. Lysering van de rode bloedcellen (hemolyse) leidt dan ook tot (vals) verhoogde gemeten kaliumwaarden. Bij binnenkomst van een monster op het laboratorium wordt bepaald of er sprake is van hemolyse. Vervolgens wordt aan de hand van de mate van hemolyse bepaald of een analyse nog een betrouwbaar resultaat geeft. Uit recent onderzoek is gebleken dat de grens waarbij hemolyse invloed heeft op de bepaling van kalium lager ligt dan eerder vastgesteld.

Per 10 augustus 2020 zullen wij bij iedere kalium uitslag die bepaald is uit een monster met hemolyse tussen de nieuwe en de oude grens een opmerking rapporteren waaruit blijkt dat de bepaling van kalium mogelijk verstoord is. Van sterk hemolytische monsters zal geen kalium uitslag worden gerapporteerd (conform huidige beleid).

Nieuwsbrief SHO juli 2020 uitgave 31

Nieuwsbrief SHO  juli 2020  uitgave 31

Met deze speciale nieuwsbrief voor huisartsen houden wij u graag op de hoogte van de actualiteiten binnen SHO en interessante ontwikkelingen op de markt.
In deze nieuwsbrief:


Afsprakensysteem voor bloedafname: liefst online!

 
Sinds een aantal weken maken we gebruik van een afsprakensysteem voor bloedafname.
Het is even wennen voor iedereen, maar we zien dat we op veel locaties ons doel bereiken, nl. betere spreiding van patiënten, waardoor het niet te druk wordt.
We zien ook dat sommige locaties snel vol lopen; waar mogelijk breiden we dan de openingstijden uit. In deze vakantieweken lukt dat echter niet altijd.
 
Wel is het heel druk aan de telefoon, waardoor de wachttijden voor het maken van een afspraak soms flink oplopen. Wij verzoeken alle praktijken dringend patiënten die daarvoor in aanmerking komen, te wijzen op de mogelijkheid eenvoudig een afspraak te plannen via onze website www.sho.nl. Geef a.u.b. ons afsprakenkaartje mee.
 
Verzoek aan praktijken die onze openingstijden op hun website of wachtkamerscherm vermelden: wilt u deze informatie wijzigen in een melding over ons afsprakensysteem en ons webadres en telefoonnummer vermelden (www.sho.nl / 088 – 9997777).
 
In Diagnostiek Online kunt u digitaal een order plaatsen. Sinds kort is het daarnaast ook mogelijk via Diagnostiek Online een afspraak in te plannen voor bloedafname. U vindt deze mogelijkheid hier:
 
 
 
Praktijken die geen gebruik maken van onze oproepdienst, sturen hun chronische patiënten soms zelf een labaanvraagformulier toe. Om de toeloop op onze locaties aan te kunnen, is ons verzoek om niet teveel patiënten tegelijk in te sturen.
 
Bij het maken van een afspraak krijgen wij regelmatig de vraag van patiënten of zij nuchter moeten prikken. Wij kunnen die vraag op dat moment echter niet beantwoorden. Graag uw aandacht voor het informeren van uw patiënten hierover.


Lees verder op onze nieuwspagina voor meer informatie over het Afsprakensysteem


Digitaal aanvragen via ZorgDomein: uitgeprint formulier meegeven

Als u voor bloedafname naar SHO verwijst m.b.v. ZorgDomein, geef dan altijd een uitgeprint formulier mee. Onze medewerkers hebben geen digitale inzage in de aanvragen via ZorgDomein.

 

Afsprakensysteem voor bloedafname

 

Wegens toenemende drukte en de noodzakelijke 1,5m afstand moeten wij de toeloop naar bloedafnamelocaties doseren. We voeren daarom een afsprakensysteem in voor bloedafname. Vanaf woensdag 24 juni moeten iedereen die naar de prikpost komt online via onze website een afspraak maken. Komt iemand er via de website niet uit, dan kan hij of zij bellen naar SHO.

Invoering afsprakensysteem

Dit systeem wordt stapsgewijs ingevoerd. Via het overzicht op de website kan iedereen zien welke locatie met afspraken werkt en waar iemand voorlopig nog gewoon binnen kan lopen. 

Hoe werkt het:

 • Eenvoudig afspraak maken via www.sho.nl
 • Indien online afspraak maken niet mogelijk is: bel SHO 088 – 9997777
 • Wij vragen alle patiënten/ cliënten:
  • Voldoende afstand te houden in de wachtruimte;
  • Op tijd te komen, maximaal 5 minuten te vroeg;
  • Alleen te komen. Indien noodzakelijk dan dient de begeleider buiten te wachten;
  • Niet te komen met corona gerelateerde klachten.

Informatie voor uw patiënten/ cliënten

Wij proberen alle huisartsen- en verloskundigenpraktijken nog voor 24 juni te bezoeken met informatiemateriaal voor uw patiënten/ cliënten. Dit informatiemateriaal bestaat uit informatieposters voor in de wachtruimte en informatiekaartjes om aan mensen mee te geven. Mocht dit niet lukken, dan ontvangt u het materiaal zo spoedig mogelijk daarna. 

Wat kunt u verder van ons verwachten

 • Wij voeren het afsprakensysteem in voor al onze locaties;
 • Wij laten op termijn ons deurbeleid los. Op een paar drukke locaties blijft het nog korte tijd bestaan;
 • Wij openen waar mogelijk onze locaties. Wij kunnen echter nog niet overal weer aan de slag;
 • Wij passen indien nodig en mogelijk onze openingstijden aan om drukte te voorkomen;
 • Patiënten in de oproepdienst informeren wij via de uitnodigingsbrief dat men een afspraak moet maken;
 • Patiënten in de oproepdienst voor controles DM en CVRM prikken we voortaan niet nuchter. Dit geeft meer mogelijkheid tot spreiding op de prikpost.

Wij realiseren ons dat er patiënten zijn die al enige tijd een bloedafnameformulier in huis hebben. We verzoeken ook deze patiënten een afspraak in te plannen, maar in de beginperiode zullen we hen, indien mogelijk, zonder afspraak helpen.

Wat vragen wij van u

Informeer uw patiënten/ cliënten:

 • via onze poster in de wachtruimte;
 • via ons informatiekaartje;
 • via uw eigen communicatiemiddelen, zoals het wachtkamerbeeldscherm.

Informeer ook uw praktijkmedewerkers over deze werkwijze.

Wijs uw patiënten/ cliënten op het online afspraak maken:

 • via onze website www.sho.nl;
 • als dit niet lukt, bel SHO 088 – 9997777.

Wellicht kan uw assistente helpen met het online inplannen van de afspraak.

Stuur uw patiënten/ cliënten niet zonder afspraak rechtstreeks door naar de prikpost!

Aanvragen cito bepaling

Is een cito bepaling noodzakelijk, bel dan zoals altijd met SHO: tel 088 999 7979.

Meer informatie

Wij begrijpen dat dit een nieuwe werkwijze is, die ook van u enige inspanning vraagt. Wij hopen op uw betrokkenheid om gezamenlijk een veilige omgeving aan onze patiënten/cliënten te bieden.

Neem voor meer informatie contact op met uw relatiemanager:

Eelco Stuut, regio Arnhem/Nijmegen, tel: 06-51070736 

 

Gewijzigde rapportage fundusfoto

Het fundus onderzoek is weer opgestart, de eerste uitnodigingen zijn begin juni verzonden. SHO heeft de tijd dat het fundusonderzoek stil heeft gelegen aangegrepen om de ict-systemen aan te passen, zodat de beoordeling en rapportage conform de NHG-standaard uitgevoerd wordt.

Onderstaand een voorbeeld van het nieuwe verslag.
Naast dit verslag worden de losse onderdelen van dit verslag ook conform de overeenkomende NHG coderingen naar uw HIS en het ketendossier gezonden, zodat deze op de juiste wijze kunnen worden opgenomen in de (meetwaarden) modules van uw HIS. De verwerking van deze uitslagberichten (edifact) is voor alle gangbare HISSEN  en Ketendossier systemen getest.

=======================================================

Voorbeeld Verslag fundus onderzoek conform NHG richtlijn

Uitslagbrief: Screening diabetische retinopathie (DRP)

Datum onderzoek: 18-05-2020, Ref.nr. 1496281-069236

Patiënt: , P. PASSANT (12-12-1952 Man)


Kwaliteit beelden:

Links  : Goed

Rechts : Matig

Retinopathie:

DRP Links  : R0: geen zichtbare retinopathie

DRP Rechts : R0: geen zichtbare retinopathie


Maculopathie:

DMP Links  : M0: geen zichtbare Maculopathie

DMP Rechts : M0: geen zichtbare Maculopathie


Overige Afwijkingen: Ja

Links : Geen

Rechts: Verdenking cataract, Anders

Anders: Overweeg verwijzing  i.v.m. Verdenking Cataract

(Re)

 

Opmerkingen en adviezen:

Hier kan nog een algemene opmerking m.b.t. fundus onderzoek komen te staan

Follow-up advies fundus :3 jaar (reguliere controle)

=======================================================

Informatie aanpassingen PCR fecesonderzoek

Het Radboudumc verzorgt voor SHO de onderzoeken medische microbiologie. Zij informeert ons over het volgende:

Wegens coronavirus problematiek slinken de voorraden zeer snel voor de moleculaire microbiologische diagnostiek. De dienstverlening voor moleculaire fecesdiagnostiek is daarom aangepast op een aantal punten.  

Bij de noodzakelijke keuze vanwege schaarste van middelen, menskracht en apparatuur voor diagnostiek is mede afgewogen welke testen klinisch significant zijn en het meest voorkomend (binnen de targetgroep).

De volgende bepalingen voeren we niet uit:

 • Adenovirus (wel type 40/41)
 • Bocavirus
 • Enterovirus
 • Parechovirus
 • Dientamoeba fragilis
 • Strongyloides stercoralis

In verband met snelheid van handelen hebben wij u hierover niet vooraf kunnen informeren. Excuses voor het ongemak. Wij houden u op de hoogte.