Voor zorgverleners

Privacystatement

Nieuws over SHO

Informatie aanpassingen PCR fecesonderzoek

Het Radboudumc verzorgt voor SHO de onderzoeken medische microbiologie. Zij informeert ons over het volgende:

Wegens coronavirus problematiek slinken de voorraden zeer snel voor de moleculaire microbiologische diagnostiek. De dienstverlening voor moleculaire fecesdiagnostiek is daarom aangepast op een aantal punten.  

Bij de noodzakelijke keuze vanwege schaarste van middelen, menskracht en apparatuur voor diagnostiek is mede afgewogen welke testen klinisch significant zijn en het meest voorkomend (binnen de targetgroep).

De volgende bepalingen voeren we niet uit:

  • Adenovirus (wel type 40/41)
  • Bocavirus
  • Enterovirus
  • Parechovirus
  • Dientamoeba fragilis
  • Strongyloides stercoralis

In verband met snelheid van handelen hebben wij u hierover niet vooraf kunnen informeren. Excuses voor het ongemak. Wij houden u op de hoogte.

VGZ verzekerden Gelderland en Amsterdam kunnen gewoon terecht bij SHO

Vanaf 1 januari 2020 heeft VGZ de uitvoering van de eerstelijnsdiagnostiek voor VGZ verzekerden ondergebracht bij een beperkt aantal aanbieders. Zie hier voor meer informatie. In de zogenaamde GHOR regio’s Gelderland Midden, Gelderland Zuid en Amsterdam-Amstelland werd SHO niet direct geselecteerd.

Lees meer...

VGZ en de regionale samenwerking

Vanaf 2020 vraagt VGZ van u dat u eerstelijnsdiagnostiek voor haar verzekerden aanvraagt bij door VGZ gecontracteerde aanbieders. Per GHOR-regio zijn andere aanbieders gecontracteerd (zie de website van VGZ voor meer informatie). Wij informeren u graag over wat dit voor u betekent.

Lees meer...

LCT-test ipv Lactose belastingstest

Vanaf heden biedt SHO de LCT-test aan. Met deze nieuwe lactose-intolerantie genotyperingtest kan primaire lactose-intolerantie worden aangetoond in een bloedmonster. Met het toevoegen van de LCT-test vervalt de lactosebelastings- of tolerantietest bij SHO.

Lees meer...

Labonderzoek na bariatrische chirurgie

Na bariatrische chirurgie moeten patiënten jaarlijks uitgebreid labonderzoek ondergaan.

Lees meer...