?>

SHO controleert kwaliteit Point of care CRP-meting

SHO maakt Point-of-Care-meting van CRP bij u op de praktijk mogelijk met behulp van de Afinion AS100.

Voor een optimale patiëntveiligheid is het van belang om periodiek na te gaan of de meter nog altijd correct meet. Dit kan door het uitvoeren van controlemetingen.

Recent is SHO gestart met een nieuwe systematiek van controlemetingen waarbij de meting door u of één van uw eigen medewerkers wordt uitgevoerd. Hiervoor ontvangt u drie keer per jaar een verzending per post. De vierde controlemeting vindt als vanouds plaats tijdens het jaarlijkse onderhoud door een van onze medewerkers. De verzending bestaat uit het materiaal en instructie benodigdheden voor de uitvoering en verslaglegging van twee controlemetingen (een laag en een hoog niveau CRP).

Begin maart hebben de praktijken in de regio Arnhem de eerste verzending ontvangen; in de loop van het voorjaar zullen de praktijken in de andere regio’s deze ontvangen.