?>

SHO helpt bij opsporen Hepatitis B en C

De behandelingsopties van hepatitis B en C zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Daar waar patiënten met chronische hepatitis B of C vroeger na 3 jaar follow-up uit beeld verdwenen wordt nu geadviseerd deze groep actief te volgen en zo nodig te verwijzen voor een eventuele behandeling.

SHO participeert in de voortrekkersrol van de regio Arnhem op het gebied van diagnostiek en behandeling van Hepatitis B en C (zie ook Richter et al. Medisch contact 23 april 2015).

Laboratoriumpakketten hepatitis en verwijsrichtlijnen

SHO heeft per 18 januari 2016 haar laboratoriumpakketten voor de diagnostiek en controle van hepatitispatiënten aangepast naar de nieuwste verwijsrichtlijnen. Daarnaast zijn de (nog te verschijnen) NHG-standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen 2016 afgestemd.

Oproepdienst periodieke controle
Patiënten met chronische inactieve hepatitis B (negatief HBe-Ag en HBV-DNA<2000 IU/ml) dienen elk half jaar gecontroleerd te worden op ALAT en eens in de drie jaar op HbsAg. Voor deze periodieke controles kunt u gebruik maken van de SHO oproepdienst.

Heropsporing van patiënten
Naast diagnostiek en controle is actieve (her)opsporing van patiënten bij u in de praktijk mogelijk. SHO kan voor u alle patiënten opsporen die ooit positief getest zijn op hepatitis B en/of C. Bent u aanvrager in de regio Arnhem, dan kunt u gebruik maken van het regionale opsporingsinitiatief Arnhem waarvoor u via Rijnstate bent benaderd. Wenst u als aanvrager buiten de regio Arnhem ook gebruik te maken van deze opsporing, neemt u dan contact op met de dienstdoend laboratoriumspecialist op 088-999 7777.

Meer informatie?
Op onze website vindt u meer informatie over dit onderwerp. Hier vindt u onder andere de inhoud en de testalgoritmes van de laboratoriumpakketten hepatitis B en C, alsmede de verwijsrichtlijn zoals die in de regio Arnhem vigerend is. Ook staat beschreven hoe u gebruik kunt maken van de oproepdienst. U kunt ook contact opnemen met de dienstdoend laboratoriumspecialist op 088-999 7777.