Voor zorgverleners

Privacystatement

Corona maatregelen bij SHO

Corona maatregelen bij SHO
(05-10-2020)
Knop afspraak bloedafname new

 

Bloedprikken en het inleveren van bijvoorbeeld urine of ontlasting kan op de meeste prikposten alleen op afspraak

 

 

Om de verspreiding van het virus te voorkomen treffen wij een aantal aanvullende maatregelen. Wij volgen de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Voor alle SHO locaties geldt: wij verzoeken u dringend een mond-neusmasker te dragen.

Maatregelen voor uw bezoek aan onze locaties
Wij vragen u onze locaties niet te bezoeken wanneer u één van de volgende klachten heeft:

 • Bent u (neus)verkouden?
 • Hoest u?
 • Heeft u benauwdheidsklachten?
 • Heeft u koorts (meer dan 38 graden)?

Wij vragen u ook onze locaties niet te bezoeken als u:

 • een huisgenoot heeft met koorts of klachten;
 • in aanraking bent geweest met iemand die mogelijk het coronavirus heeft.

Onze medewerker zal u bij uw bezoek aan onze locatie hier nogmaals naar vragen. Bij klachten die met het Corona-virus te maken kunnen hebben, mag u onze locatie niet betreden en verwijzen wij u terug naar uw behandelend arts.

Maatregelen op onze locaties

 • Wij vragen u om in de wachtruimte op minimaal 1,5 meter afstand van anderen te blijven. Dit kan betekenen dat u wordt gevraagd buiten te wachten als de wachtruimte te vol raakt.
 • Kom alleen naar uw afspraak. U mag 1 begeleider mee nemen, maar alleen als u minderjarig of hulpbehoevend bent. Uiteraard op voorwaarde dat ook deze persoon geen klachten heeft. Wij kunnen uw begeleider vragen om buiten te wachten tot u klaar bent. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat onze patiënten met voldoende afstand van elkaar in de wachtkamer kunnen plaatsnemen.
 • Wij vragen u om minstens op 1,5 meter afstand van de receptie of balie te blijven, achter de met tape afgezette lijnen of achter de tafel die voor de balie is geplaatst.

Maatregelen tijdens/na het onderzoek

 • Wij vragen u om tijdens het onderzoek weg te kijken en niet te spreken, om te voorkomen dat u en onze medewerker elkaar in het gezicht geademen. Onze medewerker zal hier ook rekening mee houden.
 • We zorgen voor goede handhygiëne. Werkoppervlakken, de onderzoekstafel en de apparatuur worden regelmatig schoongemaakt.
 • Wij vragen onze medewerkers altijd een mondneusmaskers te gebruiken. We verzoeken u dringend dit ook te doen. In sommige gebouwen is een mondneusmasker verplicht. U moet het mondneusmasker zelf meenemen.

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen.

Huisbezoeken

Bij patiënten met verkoudheidsklachten, hoesten, kortademigheid of koorts worden geen huisbezoeken gedaan door SHO medewerkers. Als uw behandelend arts een huisbezoek aan vraagt, vermeld hij/zij of u last heeft van  verkoudheid of benauwdheidsklachten of koorts. Zo niet, dan nemen wij zelf contact met u op.

Afspraken voor onderzoek

Wij zijn weer gestart met het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken voor:

 • ECG
 • Holter
 • ABPM (24 uurs bloeddrukmeting)
 • 30 minuten bloeddrukmeting
 • Echografie
 • Echocardiografie
 • Fietstesten
 • Fundusfotografie

De onderzoeken zijn op een beperkt aantal locaties mogelijk. Wij vragen u hier rekening mee te houden. In het overzicht met locaties kunt u vinden welke locaties dit zijn.

Uw behandelend arts bepaalt of het onderzoek voor u door moet gaan of uitgesteld kan worden.

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek. Heeft u hoest –of verkoudheidsklachten of koorts, dan kunnen wij u niet ontvangen. Onze medewerkers zullen u voorafgaand aan het onderzoek vragen of u deze klachten heeft.

Alle afspraken zijn vervallen voor:

 • Spirometrie

Op onze website vermelden wij wanneer deze zorg weer geleverd kan worden. Uw huisarts wordt hierover geïnformeerd.

Algemene informatie coronavirus

Voor de laatste stand van zaken rondom het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u naar de website van het RIVM. Op deze site staat heldere uitleg over het nieuwe virus en duidelijke antwoorden op veel gestelde vragen.