Voor zorgverleners

Privacystatement

VGZ en de regionale samenwerking

Vanaf 2020 vraagt VGZ van u dat u eerstelijnsdiagnostiek voor haar verzekerden aanvraagt bij door VGZ gecontracteerde aanbieders. Per GHOR-regio zijn andere aanbieders gecontracteerd (zie de website van VGZ voor meer informatie). Wij informeren u graag over wat dit voor u betekent.

Huisartsen in Gelderland

In de regio Gelderland Midden is Rijnstate en in Gelderland Zuid is CWZ door VGZ aangewezen als contractpartij. Om te zorgen dat VGZ verzekerden ook volgend jaar bij hun vertrouwde SHO prikpost terecht kunnen, zijn we momenteel in gesprek over samenwerking met zowel Rijnstate als CWZ. Wij hopen u vóór 1 januari te kunnen informeren over de uitkomsten van deze gesprekken en de gevolgen voor uw patiënten.   

Huisartsen in Twente

In IJsselland en Twente is SHO contractpartner van VGZ. U kunt uw patiënten in 2020 naar SHO verwijzen zoals u gewend bent.

Huisartsen in Amsterdam

In de regio Amsterdam-Amstelland contracteerde VGZ Atalmedial voor de eerstelijnsdianostiek. Om te zorgen dat VGZ verzekerden ook volgend jaar bij hun vertrouwde SHO prikpost terecht kunnen, gaan we in gesprek over samenwerking met Atalmedial. Wij hopen u spoedig te kunnen informeren over de uitkomsten van deze gesprekken en de gevolgen voor uw patiënten.