Voor zorgverleners

Privacystatement

LCT (lactase-gen analyse)

Vanaf heden biedt SHO de LCT- (lactase-)gen analyse aan. Met deze test kan primaire lactose intolerantie worden aangetoond in een bloedmonster. De test detecteert polymorfismen in het MCM6 helicase gen. Dit stukje DNA fungeert als versterker voor LCT-genexpressie en reguleert de transcriptie van het LCT-gen.

Polymorfismen in dit gebied zijn geassocieerd met verlies van lactose tolerantie

naarmate de persoon ouder wordt. Voor de diagnostiek van lactose intolerantie wordt op dit moment nog een waterstofademtest gebruikt. Deze test heeft echter een aantal nadelen. Zo moet de patiënt hiervoor enige uren in het ziekenhuis verblijven en geeft de test vervelende klachten, juist bij patiënten met een lactose intolerantie.

Voordelen

Voordelen van de LCT-test zijn:

  • Patiëntvriendelijkheid
  • Er is geen wachtlijst voor dit onderzoek en hierdoor kan de diagnose eerder gesteld worden
  • Patiënten kunnen de bloedafname bij alle prikpunten laten uitvoeren
  • Geen blootstelling aan lactose

Met name voor jonge kinderen is de ademtest een behoorlijke belasting. Bovendien vinden veel kinderen het ademen in het masker erg onprettig. Bloed prikken kan ook spannend zijn, maar dit duurt wel veel korter. Daarnaast is er de mogelijkheid om de LCT-test in wangslijmvlies te bepalen.

Onderscheid tussen primaire en secundaire lactose intolerantie

Met de waterstofademtest kan geen onderscheid gemaakt worden tussen primaire

lactose intolerantie, dat veroorzaakt wordt door een verminderde expressie van het enzym op de darmvilli, en secundaire lactose intolerantie veroorzaakt door atrofie van de dunne darmvilli door bijvoorbeeld coeliakie, infecties of medicijngebruik. De LCT test toont alleen primaire lactose intolerantie aan. 10% van de patiënten mist waterstof-vormende bacteriën waardoor de ademtest vals negatief resultaat geeft. Deze patiënten worden met de gen-test wel juist gediagnosticeerd. Met de introductie en het in gebruik nemen van de LCT-test is dan ook besloten om de lactose belastings- of tolerantietest uit het aanvraagpakket van SHO te laten verdwijnen.

Voor de diagnostiek van lactose intolerantie is vanaf heden dus de volgende

test beschikbaar: de LCT-test (diagnostiek MCM6-gen) voor het aantonen van primaire lactose intolerantie. De instructie voor afname van wangslijmvlies voor de LCT-test vindt u op onze website onder Naslagdocumenten.