?>

SHO is ISO 15189 geaccrediteerd

In september heeft SHO het goede nieuws ontvangen van de Raad van Accreditatie dat het laboratorium, biometrie en beeldvorming in Velp en het laboratorium in Hardenberg de accreditatie hebben behaald voor ISO 15189. SHO toont hiermee aan te voldoen aan de internationaal gestelde eisen voor kwaliteit en competentie in medische laboratoria.

Het internationale keurmerk ISO 15189 vervangt de oude, nationale accreditatie op basis van CCKL. Voor de transitie naar de nieuwe norm heeft SHO het kwaliteitssysteem aangepast waardoor het (beter dan de oude norm) zichzelf toetst en borgt. SHO is er trots op deze transitie met goed gevolg te hebben doorlopen en verwacht hiermee de kwaliteit van de dienstverlening aan patiënten en aanvragers steeds verder te kunnen verbeteren.

ISO accreditatie

 v.l.n.r. Antoinette Vernoij (Directeur Bedrijfsvoering), Charlotte Rijsemus (Kwaliteitsfunctionaris), Holger de Wolf (Klinisch Chemicus)