?>

Wijziging aanvragen fundusfotografie voor zorggroep Onze Huisartsen

Sinds een paar maanden is de werkwijze voor het aanmelden van patiënten voor fundusfotografie op verzoek van Onze Huisartsen gewijzigd. Het oproepsysteem voor bloedafname bij SHO blijft ongewijzigd.

Werkwijze aanvragen fundusfotografie voor zorggroep Onze Huisartsen
POH’s moeten nu zelf handmatig patiënten iedere twee jaar of jaarlijks (bij geringe retinopathie) voor een fundusfoto aanmelden bij SHO met behulp van VIPlive. Afspraak met Onze Huisartsen is dat SHO deze patiënten niet meer automatisch oproept. Pas na een aanmelding vanuit VIPlive ontvangt de patiënt van SHO een uitnodigingsbrief. Door deze nieuwe werkwijze, waarbij de POH in het bijzijn van de patiënt een aanmelding doet, wil Onze Huisartsen een afname bereiken van het aantal no-shows.

Oproepsysteem bloedafname ongewijzigd
Het oproepsysteem voor bloedafname bij SHO blijft ongewijzigd. Aan- en afmeldingen kunt u eenvoudig doen via Diagnostiek Online of ZorgDomein (evt. via een faxbericht).

Meer informatie

  • Procedure aanvragen fundusfotografie via VIPLive: Onze Huisartsen.
  • Oproepsysteem voor bloedafname bij SHO: tel. 088 - 999 7055.