?>

Vrij T3 in plaats van totaal T3 als opvolgtest bij afwijkende schildklierwaarden

Vanaf 17 juli a.s. zal de bepaling van totaal T3 (TT3) worden vervangen door de vrij T3 (fT3). Voor routinediagnostiek van de schildklier volstaat bepaling van TSH en fT4. Indicaties om fT3 te meten liggen in de opvolging van onverklaarde combinaties van schildklierwaarden (bv. normaal fT4 en verlaagde TSH). T3 is het schildklierhormoon dat actief is op weefselniveau en is voor een belangrijk deel afkomstig van lokale omzetting vanuit T4. Het T3 wordt, net als T4 sterk aan TBG en albumine gebonden en is daarmee aan dezelfde, hiermee geassocieerde, variaties onderhevig als het totale T4. Net als bij T4 geldt dat alleen de vrije fractie actief is en dus een beter afspiegeling geeft van de actuele schildklierstatus dan de totale fractie.

Referentiewaarden
Met de introductie van fT3 worden vanaf 17 juli a.s. aanvragen TT3 omgezet naar fT3. De referentiewaarden voor de vrije T3 zijn 3,1 – 6,8 pmol/l. De fT3-bepaling wordt dagelijks uitgevoerd.

Contact
In overleg kan nog bepaling van TT3 plaatsvinden. Voor vragen en overleg over de gewenste bepaling kunt u contact opnemen met een klinisch chemicus via tel. 088-999 7700.