?>

Uitbreiding beoordelend radiologen voor echografie

Om in te kunnen spelen op de groei van beeldvormende diagnostiek gaan wij per 1 april samenwerken met de vakgroep radiologie van het Slingeland Ziekenhuis. Hiermee wordt het  bestaande team van consulterend radiologen uitgebreid met negen ervaren en klinisch werkende radiologen. Binnen het team van radiologen zijn verschillende deelspecialismen vertegenwoordigd, waaronder musculoskeletaal, cardiaal en abdominaal.

Wat verandert er voor u?
Wij vinden het belangrijk dat u kunt vertrouwen op onze snelle en kwalitatief goede beoordeling van aangevraagde echografie en daarom breiden wij ons team van beoordelend radiologen uit. Voor u als aanvrager verandert er verder niets.

Heeft u voorafgaand of na afloop van het onderzoek een vraag voor de beoordelend radioloog? Neem dan contact met ons op via de bestaande overleglijn voor beeldvormende onderzoeken: tel. 088 – 999 7008.

SHO locaties voor echografie
Hier vindt u de locaties en openingstijden waar uw patiënten terecht kunnen voor echografie. Echografie is op afspraak en men kan een afspraak maken door te bellen naar 088 – 999 77 77.