?>

Patiënten beoordelen SHO Centra voor medische diagnostiek met een 8,7

Wij kunnen, samen met u, terugblikken op een succesvol jaar. Onze patiënten beoordeelden SHO Centra voor medische diagnostiek met het rapportcijfer 8,7 en hiermee overtreffen we het behaalde cijfer uit 2014. Patiënten oordeelden vooral heel positief over de korte wachttijden en de vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers.

Onderzoek vanuit brancheorganisatie
Met 15 diagnostische organisaties is vanuit brancheorganisatie de SAN in september 2016 gestart met een patiënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeksbureau. SHO heeft met 67 locaties deelgenomen aan het onderzoek. Alle verschillende onderzoeken die door SHO worden uitgevoerd zijn in het onderzoek meegenomen.

Hoge tevredenheid over wachttijden en medewerkers SHO
Medewerkers die het onderzoek uitvoeren krijgen nog hogere rapportcijfers dan in 2014. In vergelijking met de gemiddelde score van de vijftien deelnemende organisaties, scoren de medewerkers van SHO duidelijk positiever. Zo scoren onze medewerkers op het gebied van vriendelijkheid een 8,9 en dat is de eerste plaats van alle deelnemende organisaties. Ook de wachttijden van SHO zijn duidelijk korter dan de gemiddelde wachttijd van alle deelnemende organisaties. Voor SHO geldt dat 45% van de patiënten aangeven minder dan 5 minuten te wachten en hiermee zit SHO ver boven de gemiddelde score 29% van alle deelnemende organisaties.

Een ouder over de kinderprikservice van SHO: “Het was fantastisch. De medewerkers waren super lief en geduldig. En na afloop ontving mijn kind een prikdiploma. Top!”

Algemene tevredenheid
Het gemiddelde rapportcijfer dat de patiënten van SHO geven bedraagt 8,7. Huisartsencentrum Herveld scoort met een 9,7 het hoogste voor de algemene tevredenheid. SHO hoofdlocatie De Beemd in Velp volgt met een 9,2 en Stadspoort Oldenzaal, Medisch Centrum Beuningen en Fysiotherapie Slangenbeek in Hengelo scoren allen een 9,1.

Verbeterpunten wachtruimte
Aan patiënten werd gevraagd of zij nog verbeterpunten hadden. Opmerkingen die relatief vaak voorkwamen gingen over een te kleine wachtruimte, te weinig stoelen en te weinig diversiteit aan tijdschriften. Voor SHO een mooie uitdaging om hier in het nieuwe jaar mee aan de slag te gaan.