?>

SHO neemt ziekenhuislaboratorium over

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft haar goedkeuring gegeven aan de voorgenomen overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van de Saxenburgh Groep in Hardenberg door SHO Centra voor medische diagnostiek. Hiermee ontstaat het nieuwe Diagnostisch Centrum Vechtdal.

SHO heeft een jarenlange staat van dienst opgebouwd met het bieden van diagnostisch onderzoek en bloedafname dichtbij de patiënt in de buurt. Deze ervaring zet SHO in om de vertrouwde dienstverlening aan zorgverleners in de eerste lijn en patiënten in de regio Vechtdal te continueren en te optimaliseren. De 24/7 laboratoriumondersteuning voor het ziekenhuis blijft gewaarborgd.

SHO legt met Diagnostisch Centrum Vechtdal de verbinding tussen de eerste en tweede lijn. Met als belangrijkste resultaat dat diagnostiek efficiënt en makkelijk toegankelijk wordt georganiseerd. De constructieve samenwerking tussen de medische staf van de Saxenburgh Groep en SHO Centra voor medische diagnostiek draagt ook bij aan een kwaliteit -en serviceverbetering. De zorgverleners waar SHO al een relatie mee onderhoud kunnen profiteren van deze versterkte samenwerking tussen SHO en het ziekenhuis

Nu de goedkeuring van de NZa er ligt, gaat het overnametraject de laatste fase in. Er kan vooruit gekeken worden naar de uitvoering van de gemaakte plannen in overleg met zorgverleners in de regio. Binnenkort zullen SHO en de Saxenburgh Groep samen het definitieve moment van de overgang naar het Diagnostisch Centrum Vechtdal bepalen.

De markt voor diagnostische dienstverlening is volop in ontwikkeling. De overname past in de groeistrategie van SHO als aanbieder van medische diagnostiek in zowel de eerste- als tweedelijn. SHO gaat hier op innovatieve wijze invulling aan geven onder andere door middel van efficiënte logistiek en nieuwe ICT oplossingen. Voor het ziekenhuis levert de overname van het laboratorium een kostenbesparing op. De Saxenburgh Groep kan zich met de overdracht van het laboratorium meer richten op de kernactiviteiten van haar dienstverlening: ziekenhuis- en ouderenzorg.