?>

Juist gebruik afnamemateriaal

SHO biedt verloskundigen de mogelijkheid om in de praktijk zelf de veneuze bloedafname te verzorgen. De monsters worden vervolgens in ons laboratorium onderzocht.

Voor een optimale betrouwbaarheid vinden de testen geheel geautomatiseerd plaats. Het is dan ook van het grootste belang dat de juiste afnamematerialen worden gebruikt die horen bij het aangevraagde onderzoek. Het komt af en toe voor dat wij de monsters niet in de juiste afnamebuis krijgen toegezonden.

Met name buizen met de groen gekleurde doppen worden wel eens verwisseld. Op de foto kunt u zien welke kleur dop hoort bij welke test.

Groenbuizen
Een ander voorbeeld van een onderzoek met enige regelmaat niet goed gaat, is de bepaling van bloedgroep en Hb. Hiervoor dienen twee paarse buizen af genomen te worden.