?>

Diagnostiek bij zwangerschapsdiabetes door SHO

SHO wil de diagnostiek zo dicht mogelijk bij de cliënt uitvoeren. Daarom heeft SHO een zeer cliëntvriendelijke werkwijze voor het meten van de OGTT ontwikkeld. Hierbij kan uw cliënt zich in de buurt op een van de onderstaande locaties van SHO melden, nadat zij hiervoor een afspraak heeft gemaakt.

• Medisch Centrum Ganzenhoef, Bijlmerdreef 1169 (OGTT vindt plaats op maandag en vrijdag van 08.00 - 11.00 uur)

De mogelijkheden voor het uitvoeren van OGTT kunnen in de toekomst nog verder uitgebreid worden.

De OGTT bestaat uit het bepalen van de nuchtere bloedglucose waarna de zwangere een standaardhoeveelheid glucose moet innemen. Vervolgens wordt na 2 uur de bloedglucose opnieuw bepaald. De zwangere blijft gedurende de test op onze locatie. Omdat zij tijdens het onderzoek rustig moet blijven zitten, raden wij aan bijvoorbeeld iets te lezen mee te nemen.

Voorbereidingen OGTT
Voor deze test is het nodig dat uw cliënt een afspraak maakt. Een afspraak plannen kan via ons afsprakenbureau: 088-999 7777.

De test moet nuchter afgenomen worden. Dit betekent dat uw cliënt zich de avond voordat de test plaatsvindt aan de volgende voorschriften moet houden:
• Voedsel: na 24.00 uur geen voedsel meer nuttigen
• Dranken: na 24.00 uur alleen water of thee zonder suiker en zonder melk drinken

Glucosedagcurve
Voor het volgen van de glucosewaarden van de zwangere voor langere tijd, heeft SHO een zelfmanagementsysteem ontwikkeld. De cliënt hoeft dan niet op meerdere momenten per week naar een locatie te gaan, maar kan thuis haar eigen metingen uitvoeren. De verloskundige wordt geïnformeerd over de uitkomsten, en kan zo nodig contact opnemen met de cliënt over het in te zetten vervolgbeleid. Wij werken hard aan de voorbereidingen om deze manier van meten voor uw cliënten met zwangerschapsdiabetes mogelijk te maken. Wij verwachten dit spoedig aan te kunnen bieden. Meer informatie volgt.