?>

Schatting van de Glomerulaire Filtratie Snelheid (GFR): van MDRD naar CKD-EPI Glomerulaire filtratiesnelheid (GFR)

De glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) is een maat voor het functioneren van de nieren en kan worden geschat met verschillende formules. Tot op heden wordt door SHO bij elke gemeten kreatinine-waarde in bloed een schatting van de GFR (eGFR) berekend met behulp van de MDRD formule.

Omdat (inter)nationale aanbevelingen steeds meer de voorkeur geven aan de CKD-EPI formule, zal vanaf 1 oktober 2016 de eGFR door SHO worden berekend en gerapporteerd met behulp van de CKD-EPI formule.

CKD-EPI
Evenals met de MDRD formule wordt de eGFR met de CKD-EPI formule berekend op basis van de kreatinine waarde gemeten in bloed, leeftijd (ouder dan 18 jaar) en geslacht. De schatting van de nierfunctie met de nieuwe formule is echter beter, met name in het gebied boven de 60 ml/min/1,73 m2*.
Daarnaast leidt de CKD-EPI tot een betere risico-stratificatie; een hogere eGFR in vooral jongere patiënten en een snellere daling van eGFR bij ouderen. De verschillen met de MDRD-formule zijn relatief klein (veelal <5 ml/min)**.

Aandachtspunten en beperkingen
De eGFR op basis van de CKD-EPI-formule houdt, net als de MDRD-formule, geen rekening met:
• Het ras van de patiënt. Voor patiënten van het negroïde ras dient het resultaat vermenigvuldigd te worden met 1,159.
• De lichaamsbouw van de individuele patiënt en is derhalve minder betrouwbaar voor patiënten met sterk afwijkende spiermassa (bijv. atleten, fragiele ouderen, na amputatie, bij cachexie) of morbide obesitas.
• In geval van acute nierinsufficiëntie geeft de eGFR geen betrouwbare inschatting van de nierfunctie. Ook de CKD-EPI formule voor de eGFR is uitsluitend gevalideerd voor volwassenen. Onder de 18 jaar wordt geen eGFR gerapporteerd. Deze kan dan het best geschat worden met behulp van de formule van Schwartz.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn of andere vragen over de aanvraag en interpretatie van laboratoriumonderzoeken, dan kunt u contact opnemen met één van onze laboratoriumspecialisten via 088-999 7700.


Literatuur
*Levey A.S. et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Ann Intern Med 2009;150:604-12.
**Van den Brand J.A.J.G. et al. Introduction of the CKD-EPI equation to estimate glomerular filtration rate in a Caucasian population. Nephrol Dial Transplant 2011;26:3176-81.