?>

Juiste afnamemateriaal bij aanvragen SOA-screening

SHO biedt via de huisarts SOA zelftesten die door de patiënt thuis kunnen worden afgenomen en in ons laboratorium worden onderzocht. Voor een optimale betrouwbaarheid vindt de diagnostiek naar SOA's geheel geautomatiseerd plaats. Hiertoe is het van belang dat het juiste afnamemateriaal wordt mee gegeven aan de patiënt.

De SHO-sets bevatten een Cobas PCR female swab of een Cobas PCR urine set. Urinemonsters en swabs die worden afgenomen met ander afnamemateriaal kunnen niet altijd in behandeling genomen worden. Daarnaast is het van belang de patiënt te wijzen op het stap-voor-stap volgen van de patiëntinformatie en op het correct vullen van de Cobas PCR urinebuis.

Swab PCR female
Cobas PCR female swab

De patiënteninformatie voor SOA diagnostiek voor vrouwen en mannen is te vinden op onze website. Daar kan de Nederlandse folder en de anderstalige folder gedownload worden. Deze patiënteninformatie wordt ook geleverd bij de afnamesets. Nadat de patiënt de test thuis heeft uitgevoerd, dient deze ingeleverd te worden bij de dichtstbijzijnde afnamelocatie van SHO. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden. De uitslag wordt enkele dagen later aan u toegezonden.