?>

Spirometrie onderzoek volgens nieuwe standaarden

In april 2015 zijn de NHG standaarden Astma bij volwassenen en COPD uit 2007 herzien. Dit betekent dat voor de diagnostiek voor Astma en COPD als ook voor de monitoring van patiënten er belangrijke wijzigingen gaan plaatsvinden.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat de postmeting niet meer wordt geadviseerd en dat in de monitoringfase het spirometrie onderzoek wordt uitgevoerd onder gebruik van eigen medicatie. Wij hebben ons aanvraagformulier voor spirometrieonderzoek aangepast aan de nieuwe standaarden. Bij de formulieren vindt u uitgebreide informatie over de aangepaste standaarden.