?>

Nu ook 30 minuten bloeddrukmeting aanvragen bij SHO

U kunt nu ook via ons formulier een 30 minuten bloeddrukmeting aanvragen. Een bloeddrukmeting is een momentopname maar kan wezenlijk verschillende uitkomsten opleveren op de verschillende momenten van meten.

In recent promotieonderzoek is de 24 uurs-bloeddrukmeting vergeleken met een 30-minuten bloeddrukmeting. Om een betere indruk te krijgen van de gemiddelde bloeddruk kan een 30-minuten bloeddrukmeting worden aangevraagd. Bij dit onderzoek wordt gedurende een periode van 30 minuten de bloeddruk automatisch bij herhaling gemeten met een vast interval van 5 minuten. Voor de uitvoering van het onderzoek hebben patiënten van SHO hun medewerking verleend. De resultaten van de studie zijn meegenomen in een protocol. De 30-minuten bloeddrukmeting is een goed alternatief voor een 24 uurs bloeddrukmeting als het gaat om bijvoorbeeld het achterhalen van een wittejasseneffect.