?>

Nieuws zorgverleners

 

Farmacogenetica

Met ingang van 19-januari 2021 wordt het bepalingspakket binnen de farmacogenetica aangepast. De VKORC1 genotypering wordt niet meer standaard binnen het farmacogenetisch profiel uitgevoerd. VKORC1 genotypering is wel als aparte genotypering aan te vragen.

Het farmacogenetisch profiel blijft bestaan uit genotypering van de volgende 7 cytochromen:
-          CYP1A2 (*1F)
-          CYP2B6 (*6)
-          CYP2C9 (*2 en *3)
-          CYP2C19 (*2 en *17)
-          CYP2D6 (*3, *4, *6, *41, *5 (deletie) en genduplicatie)
-          CYP3A4 (*22)
-          CYP3A5 (*3)

De analyse van de variant allelen is aangepast. De variant allelen zoals in de opsomming hierboven tussen haakjes weergegeven worden vanaf 19-januari 2021 binnen het farmacogenetisch profiel geanalyseerd.

Ook blijft CYP2C19 als aparte genotypering aan te vragen.

Achtergrond VKORC1 genotypering
Genotypering voor -1639G>A van het VKORC1 (Vitamine K-oxide-reductasecomplex-1) kan worden uitgevoerd om de gevoeligheid van een individu voor coumarines (acenocoumarol, fenprocoumon, warfarine) vast te stellen. VKORC1 genotypering kan worden toegepast bij doorschieten van de INR bij behandeling met coumarines.

Meer informatie over de relatie tussen de CYP genen en geneesmiddelen en de interpretatie van de resultaten van de CYP genotypering kunt op vinden op de SHO website (onder naslagdocumenten) en de website: https://www.farmacogenetica.nl/tabellen-2020/