Voor zorgverleners

Privacystatement

Nieuws over SHO

Afsprakensysteem voor bloedafname

Wegens toenemende drukte en de noodzakelijke 1,5m afstand moeten wij de toeloop naar bloedafnamelocaties doseren. We voeren daarom een afsprakensysteem in voor bloedafname. Vanaf woensdag 24 juni moeten iedereen die naar de prikpost komt online via onze website een afspraak maken. Komt iemand er via de website niet uit, dan kan hij of zij bellen naar SHO.

Invoering afsprakensysteem

Dit systeem wordt stapsgewijs ingevoerd. Via het overzicht op de website kan iedereen zien welke locatie met afspraken werkt en waar iemand voorlopig nog gewoon binnen kan lopen. Het afsprakensysteem voor bloedafname wordt nog niet in de regio Vechtlanden en in de regio Amsterdam uitgerold.

Hoe werkt het:

 • Eenvoudig afspraak maken via www.sho.nl
 • Indien online afspraak maken niet mogelijk is: bel SHO 088 – 9997777
 • Wij vragen alle patiënten/ cliënten:
  • Voldoende afstand te houden in de wachtruimte;
  • Op tijd te komen, maximaal 5 minuten te vroeg;
  • Alleen te komen. Indien noodzakelijk dan dient de begeleider buiten te wachten;
  • Niet te komen met corona gerelateerde klachten.

Informatie voor uw patiënten/ cliënten

Wij proberen alle huisartsen- en verloskundigenpraktijken nog voor 24 juni te bezoeken met informatiemateriaal voor uw patiënten/ cliënten. Dit informatiemateriaal bestaat uit informatieposters voor in de wachtruimte en informatiekaartjes om aan mensen mee te geven. Mocht dit niet lukken, dan ontvangt u het materiaal zo spoedig mogelijk daarna. 

Wat kunt u verder van ons verwachten

 • Wij voeren het afsprakensysteem in voor al onze locaties;
 • Wij laten op termijn ons deurbeleid los. Op een paar drukke locaties blijft het nog korte tijd bestaan;
 • Wij openen waar mogelijk onze locaties. Wij kunnen echter nog niet overal weer aan de slag;
 • Wij passen indien nodig en mogelijk onze openingstijden aan om drukte te voorkomen;
 • Patiënten in de oproepdienst informeren wij via de uitnodigingsbrief dat men een afspraak moet maken;
 • Patiënten in de oproepdienst voor controles DM en CVRM prikken we voortaan niet nuchter. Dit geeft meer mogelijkheid tot spreiding op de prikpost.

Wij realiseren ons dat er patiënten zijn die al enige tijd een bloedafnameformulier in huis hebben. We verzoeken ook deze patiënten een afspraak in te plannen, maar in de beginperiode zullen we hen, indien mogelijk, zonder afspraak helpen.

Wat vragen wij van u

Informeer uw patiënten/ cliënten:

 • via onze poster in de wachtruimte;
 • via ons informatiekaartje;
 • via uw eigen communicatiemiddelen, zoals het wachtkamerbeeldscherm.

Informeer ook uw praktijkmedewerkers over deze werkwijze.

Wijs uw patiënten/ cliënten op het online afspraak maken:

 • via onze website www.sho.nl;
 • als dit niet lukt, bel SHO 088 – 9997777.

Wellicht kan uw assistente helpen met het online inplannen van de afspraak.

Stuur uw patiënten/ cliënten niet zonder afspraak rechtstreeks door naar de prikpost!

Aanvragen cito bepaling

Is een cito bepaling noodzakelijk, bel dan zoals altijd met SHO: tel 088 999 7979.

Meer informatie

Wij begrijpen dat dit een nieuwe werkwijze is, die ook van u enige inspanning vraagt. Wij hopen op uw betrokkenheid om gezamenlijk een veilige omgeving aan onze patiënten/cliënten te bieden.

Neem voor meer informatie contact op met uw relatiemanager:

Regio Arnhem e.o.

Käthe Paar (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 0626578780)

Regio Betuwe/Nijmegen/Gelderse Vallei

Sabahattin Toprak (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 0626578790)

Regio Oost Nederland

Petra Kooyers (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 0626578774)

Gewijzigde rapportage fundusfoto

Het fundus onderzoek is weer opgestart, de eerste uitnodigingen zijn begin juni verzonden. SHO heeft de tijd dat het fundusonderzoek stil heeft gelegen aangegrepen om de ict-systemen aan te passen, zodat de beoordeling en rapportage conform de NHG-standaard uitgevoerd wordt.

Onderstaand een voorbeeld van het nieuwe verslag.
Naast dit verslag worden de losse onderdelen van dit verslag ook conform de overeenkomende NHG coderingen naar uw HIS en het ketendossier gezonden, zodat deze op de juiste wijze kunnen worden opgenomen in de (meetwaarden) modules van uw HIS. De verwerking van deze uitslagberichten (edifact) is voor alle gangbare HISSEN  en Ketendossier systemen getest.

=======================================================

Voorbeeld Verslag fundus onderzoek conform NHG richtlijn

Uitslagbrief: Screening diabetische retinopathie (DRP)

Datum onderzoek: 18-05-2020, Ref.nr. 1496281-069236

Patiënt: , P. PASSANT (12-12-1952 Man)


Kwaliteit beelden:

Links  : Goed

Rechts : Matig

Retinopathie:

DRP Links  : R0: geen zichtbare retinopathie

DRP Rechts : R0: geen zichtbare retinopathie


Maculopathie:

DMP Links  : M0: geen zichtbare Maculopathie

DMP Rechts : M0: geen zichtbare Maculopathie


Overige Afwijkingen: Ja

Links : Geen

Rechts: Verdenking cataract, Anders

Anders: Overweeg verwijzing  i.v.m. Verdenking Cataract

(Re)

 

Opmerkingen en adviezen:

Hier kan nog een algemene opmerking m.b.t. fundus onderzoek komen te staan

Follow-up advies fundus :3 jaar (reguliere controle)

=======================================================

Corona maatregelen bij SHO

Corona maatregelen bij SHO

Om de verspreiding van het virus te voorkomen treffen wij een aantal aanvullende maatregelen. Wij volgen de adviezen van het RIVM.

Maatregelen voor uw bezoek aan onze locaties
Wij vragen u onze locaties niet te bezoeken wanneer u één van de volgende klachten heeft:

 • Bent u (neus)verkouden?
 • Hoest u?
 • Heeft u benauwdheidsklachten?
 • Heeft u koorts (meer dan 38 graden)?

Wij vragen u ook onze locaties niet te bezoeken als u:

 • een huisgenoot heeft met koorts of klachten;
 • in aanraking bent geweest met iemand die mogelijk het coronavirus heeft.

Onze medewerker zal u bij uw bezoek aan onze locatie hier nogmaals naar vragen. Bij klachten die met het Corona-virus te maken kunnen hebben, mag u onze locatie niet betreden en verwijzen wij u terug naar uw behandelend arts.

Maatregelen op onze locaties

 • Wij vragen u om in de wachtruimte op minimaal 1,5 meter afstand van anderen te blijven. Dit kan betekenen dat u wordt gevraagd buiten te wachten als de wachtruimte te vol raakt.
 • Kom alleen naar uw afspraak. U mag 1 begeleider mee nemen, maar alleen als u minderjarig of hulpbehoevend bent. Uiteraard op voorwaarde dat ook deze persoon geen klachten heeft. Wij kunnen uw begeleider vragen om buiten te wachten tot u klaar bent. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat onze patiënten met voldoende afstand van elkaar in de wachtkamer kunnen plaatsnemen.
 • Wij vragen u om minstens op 1,5 meter afstand van de receptie of balie te blijven, achter de met tape afgezette lijnen of achter de tafel die voor de balie is geplaatst.

Maatregelen tijdens/na het onderzoek

 • Wij vragen u om tijdens het onderzoek weg te kijken en niet te spreken, om te voorkomen dat u en onze medewerker elkaar in het gezicht geademen. Onze medewerker zal hier ook rekening mee houden.
 • We zorgen voor goede handhygiëne. Werkoppervlakken, de onderzoekstafel en de apparatuur worden regelmatig schoongemaakt.
 • Onze medewerkers gebruiken indien nodig, of als u hier om vraag, een mondneusmaskers. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM.

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen.

Huisbezoeken

Bij patiënten met verkoudheidsklachten, hoesten, kortademigheid of koorts worden geen huisbezoeken gedaan door SHO medewerkers. Als uw behandelend arts een huisbezoek aan vraagt, vermeld hij/zij of u last heeft van  verkoudheid of benauwdheidsklachten of koorts. Zo niet, dan nemen wij zelf contact met u op.

Afspraken voor onderzoek

Wij starten geleidelijk weer met het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken voor:

 • ECG
 • Holter
 • ABPM (24 uurs bloeddrukmeting)
 • 30 minuten bloeddrukmeting
 • Echografie
 • Echocardiografie
 • Fietstesten
 • Fundusfotografie

De onderzoeken zijn op een beperkt aantal locaties mogelijk. Wij vragen u hier rekening mee te houden. In het overzicht met locaties kunt u vinden welke locaties dit zijn.

Uw behandelend arts bepaalt of het onderzoek voor u door moet gaan of uitgesteld kan worden.

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek. Heeft u hoest –of verkoudheidsklachten of koorts, dan kunnen wij u niet ontvangen. Onze medewerkers zullen u voorafgaand aan het onderzoek vragen of u deze klachten heeft.

Alle afspraken zijn vervallen voor:

 • Spirometrie

Op onze website vermelden wij wanneer deze zorg weer geleverd kan worden. Uw huisarts wordt hierover geïnformeerd.

Algemene informatie coronavirus

Voor de laatste stand van zaken rondom het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u naar de website van het RIVM. Op deze site staat heldere uitleg over het nieuwe virus en duidelijke antwoorden op veel gestelde vragen.

Verlenging tijdelijke afspraak SHO voor VGZ verzekerden Gelderland en Amsterdam

Vanaf begin dit jaar heeft VGZ de uitvoering van de eerstelijnsdiagnostiek voor VGZ verzekerden ondergebracht bij een beperkt aantal aanbieders. In de zogenaamde GHOR regio’s Gelderland Midden, Gelderland Zuid en Amsterdam-Amstelland werd SHO niet direct geselecteerd. Eerder informeerden wij u dat VGZ-verzekerden in deze regio’s desondanks de eerste 3 maanden van 2020 nog gewoon bij SHO terecht konden.

Wij kunnen u nu meedelen dat deze periode onlangs is verlengd tot 1 juni 2020 (Gelderland) en 1 juli 2020 (Amsterdam). Voor verzekerden van VGZ die doorverwezen worden naar SHO verandert er in de komende periode dus niets: zij krijgen de kosten van hun onderzoek gewoon vergoed (m.u.v. het eigen risico).

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met SHO via 088 – 999 7777.

Informatie aanpassingen PCR fecesonderzoek

Het Radboudumc verzorgt voor SHO de onderzoeken medische microbiologie. Zij informeert ons over het volgende:

Wegens coronavirus problematiek slinken de voorraden zeer snel voor de moleculaire microbiologische diagnostiek. De dienstverlening voor moleculaire fecesdiagnostiek is daarom aangepast op een aantal punten.  

Bij de noodzakelijke keuze vanwege schaarste van middelen, menskracht en apparatuur voor diagnostiek is mede afgewogen welke testen klinisch significant zijn en het meest voorkomend (binnen de targetgroep).

De volgende bepalingen voeren we niet uit:

 • Adenovirus (wel type 40/41)
 • Bocavirus
 • Enterovirus
 • Parechovirus
 • Dientamoeba fragilis
 • Strongyloides stercoralis

In verband met snelheid van handelen hebben wij u hierover niet vooraf kunnen informeren. Excuses voor het ongemak. Wij houden u op de hoogte.