Voor zorgverleners

Privacystatement

Nieuws over SHO

Diagnostiek voor patiënten van medisch specialisten van de ziekenhuizen CWZ, Rijnstate, Slingeland

SHO Centra voor medische diagnostiek biedt een breed pakket aan diagnostische ondersteuning op vele locaties in Nederland. Naast aanvragen van eerstelijns zorgverleners ontvangt SHO dagelijks veel patiënten op haar onderzoekslocaties met aanvragen die zijn gedaan door medisch specialisten uit ziekenhuizen.

Tot op heden wordt iedere patiënt die kiest voor SHO, ook door SHO geholpen.

De kosten voor onderzoeken voor medisch specialisten kunnen niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar van de patiënt, omdat deze diagnostiek deel uitmaakt van een DBC of DOT. Niet alle ziekenhuizen zijn bereid ons deze kosten te vergoeden.

Oplopende kosten niet vergoed

Het aantal patiënten dat onder behandeling is bij een medisch specialist van CWZ, Rijnstate en Slingeland en zich voor onderzoek op aanvraag van deze specialist meldt bij SHO, blijft toenemen. Hierdoor lopen de kosten (die niet vergoed worden) voor SHO zodanig op dat voortzetting van deze dienstverlening onverantwoord is.

Geen diagnostiek in opdracht van ziekenhuizen

Dit betekent helaas dat wij m.i.v. 10 december a.s. genoodzaakt zijn patiënten met een aanvraag van een medisch specialist van genoemde ziekenhuizen terug te verwijzen naar een prikpost van het ziekenhuis. Wij zullen hen hierover informeren bij het maken van een afspraak en met informatie op onze website.

Aanvragen van 3e lijns ziekenhuizen blijven wij wel uitvoeren.

Heeft u vragen hierover of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw relatiemanager Käthe Paar (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Beoogde overname van SHO door Unilabs in 2021

Beoogde overname van SHO door Unilabs in 2021

Woensdag 25 november heeft SHO met Unilabs overeenstemming bereikt over de overname van SHO Groep BV door Unilabs.

SHO ziet in Unilabs een sterke partner, die ons in staat stelt om de continuïteit van onze servicegerichte en laagdrempelige (eerstelijns) medische diagnostiek in de regio’s Twente, Vechtdal en Gelderland te borgen en verder uit te breiden. Voor de regio Amsterdam verwachten wij een dezer dagen te kunnen melden welke partij onze activiteiten daar gaat overnemen. Zodra dit definitief is, zullen wij hierover communiceren.

Onder voorbehoud van de noodzakelijke goedkeuring van deze overname door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM), vindt de daadwerkelijke overname door Unilabs waarschijnlijk plaats omstreeks april 2021.

Wij continueren onze dienstverlening zoals u van ons gewend bent en bereiden samen met Unilabs de integratie van beide organisaties voor. Uiteraard blijven wij ons inspannen om, in samenwerking met de regionale ziekenhuizen, onafhankelijke, integrale diagnostiek over de lijnen heen te organiseren om zorgverleners zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neemt u dan contact op via het [contactformulier].  

 

Corona maatregelen bij SHO

Corona maatregelen bij SHO
(05-10-2020)
Knop afspraak bloedafname new

 

Bloedprikken en het inleveren van bijvoorbeeld urine of ontlasting kan op de meeste prikposten alleen op afspraak

 

 

Om de verspreiding van het virus te voorkomen treffen wij een aantal aanvullende maatregelen. Wij volgen de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Voor alle SHO locaties geldt: wij verzoeken u dringend een mond-neusmasker te dragen.

Maatregelen voor uw bezoek aan onze locaties
Wij vragen u onze locaties niet te bezoeken wanneer u één van de volgende klachten heeft:

 • Bent u (neus)verkouden?
 • Hoest u?
 • Heeft u benauwdheidsklachten?
 • Heeft u koorts (meer dan 38 graden)?

Wij vragen u ook onze locaties niet te bezoeken als u:

 • een huisgenoot heeft met koorts of klachten;
 • in aanraking bent geweest met iemand die mogelijk het coronavirus heeft.

Onze medewerker zal u bij uw bezoek aan onze locatie hier nogmaals naar vragen. Bij klachten die met het Corona-virus te maken kunnen hebben, mag u onze locatie niet betreden en verwijzen wij u terug naar uw behandelend arts.

Maatregelen op onze locaties

 • Wij vragen u om in de wachtruimte op minimaal 1,5 meter afstand van anderen te blijven. Dit kan betekenen dat u wordt gevraagd buiten te wachten als de wachtruimte te vol raakt.
 • Kom alleen naar uw afspraak. U mag 1 begeleider mee nemen, maar alleen als u minderjarig of hulpbehoevend bent. Uiteraard op voorwaarde dat ook deze persoon geen klachten heeft. Wij kunnen uw begeleider vragen om buiten te wachten tot u klaar bent. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat onze patiënten met voldoende afstand van elkaar in de wachtkamer kunnen plaatsnemen.
 • Wij vragen u om minstens op 1,5 meter afstand van de receptie of balie te blijven, achter de met tape afgezette lijnen of achter de tafel die voor de balie is geplaatst.

Maatregelen tijdens/na het onderzoek

 • Wij vragen u om tijdens het onderzoek weg te kijken en niet te spreken, om te voorkomen dat u en onze medewerker elkaar in het gezicht geademen. Onze medewerker zal hier ook rekening mee houden.
 • We zorgen voor goede handhygiëne. Werkoppervlakken, de onderzoekstafel en de apparatuur worden regelmatig schoongemaakt.
 • Wij vragen onze medewerkers altijd een mondneusmaskers te gebruiken. We verzoeken u dringend dit ook te doen. In sommige gebouwen is een mondneusmasker verplicht. U moet het mondneusmasker zelf meenemen.

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen.

Huisbezoeken

Bij patiënten met verkoudheidsklachten, hoesten, kortademigheid of koorts worden geen huisbezoeken gedaan door SHO medewerkers. Als uw behandelend arts een huisbezoek aan vraagt, vermeld hij/zij of u last heeft van  verkoudheid of benauwdheidsklachten of koorts. Zo niet, dan nemen wij zelf contact met u op.

Afspraken voor onderzoek

Wij zijn weer gestart met het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken voor:

 • ECG
 • Holter
 • ABPM (24 uurs bloeddrukmeting)
 • 30 minuten bloeddrukmeting
 • Echografie
 • Echocardiografie
 • Fietstesten
 • Fundusfotografie

De onderzoeken zijn op een beperkt aantal locaties mogelijk. Wij vragen u hier rekening mee te houden. In het overzicht met locaties kunt u vinden welke locaties dit zijn.

Uw behandelend arts bepaalt of het onderzoek voor u door moet gaan of uitgesteld kan worden.

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek. Heeft u hoest –of verkoudheidsklachten of koorts, dan kunnen wij u niet ontvangen. Onze medewerkers zullen u voorafgaand aan het onderzoek vragen of u deze klachten heeft.

Alle afspraken zijn vervallen voor:

 • Spirometrie

Op onze website vermelden wij wanneer deze zorg weer geleverd kan worden. Uw huisarts wordt hierover geïnformeerd.

Algemene informatie coronavirus

Voor de laatste stand van zaken rondom het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u naar de website van het RIVM. Op deze site staat heldere uitleg over het nieuwe virus en duidelijke antwoorden op veel gestelde vragen.

Nog geen longfunctieonderzoek mogelijk

Wij kunnen longfunctieonderzoek helaas nog niet opstarten. NHG en CAHAG adviseren spirometrie alleen te hervatten bij gebruik van een bacteriefilter waarmee betrouwbare spirometrieresultaten worden gemeten. De apparatuur waar wij mee werken heeft nog geen goedgekeurd bacteriefilter.

Aanvragen microbiologie in ZorgDomein gewijzigd

Voorheen was het mogelijk om onderzoeken voor medische microbiologie aan te vragen via het zorgproduct “Labdiagnostiek laboratorium SHO”. Vanaf heden is hiervoor een apart zorgproduct “Labdiagnostiek Microbiologie” ingericht.

 

PCR fecesdiagnostiek gewijzigd

De wijze waarop de diagnostiek wordt gedaan is gewijzigd door invoering van nieuwe apparatuur; er wordt daardoor naar meer verwekkers gekeken. Resultaten van testen die niet zijn aangevraagd worden ook gerapporteerd.

U kunt fecesdiagnostiek aanvragen zoals u gewend bent en de kosten wijzigen niet. 

Een aantal testen wordt thans niet meer uitgevoerd en dit blijft ook zo:  

 • Adenovirus (wel Adenovirus type 40/41)
 • Bocavirus
 • Enterovirus (wel voor kinderen < 5 jaar)
 • Parechovirus (wel voor kinderen <5 jaar)
 • Strongyloides stercoralis (wel via Reizigers PCR panel)
 • Dientamoeba fragilis (deze test zit niet meer in een panel. De indicatie voor deze test is beperkt. Alleen zinvol bij kinderen met persisterende buikklachten waarbij geen andere oorzaak gevonden is. De test kan in deze gevallen los aangevraagd worden.)