Voor zorgverleners

Privacystatement

Persbericht SHO Groep treedt toe tot Unilabs Nederland

 

unilabs shologo

SHO Groep treedt toe tot Unilabs Nederland

Velp - Vanaf 5 maart maakt de SHO Groep officieel deel uit van Unilabs Nederland, onderdeel van de Unilabs Group, toonaangevend Europees leverancier van diagnostische diensten. In navolging van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaf deze week ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) groen licht voor de overname. Eerder traden de diagnostische centra Medlon in Enschede en Saltro in Utrecht al toe tot Unilabs.

Wil de Vries, directeur CEO a.i. van SHO is blij met de overname. “De krachtenbundeling met Unilabs maakt een eind aan de onzekerheid en garandeert de continuïteit van de organisatie, zowel voor de medewerkers van het laboratorium als voor de zorgprofessionals die gebruik maken van onze diensten. Zij kunnen op ons blijven rekenen. Als onderdeel van de internationale netwerkorganisatie kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn. Innovatie staat hoog in het vaandel bij Unilabs.”

De toetreding tot de internationale diagnostische groep is ingegeven door de noodzaak om te anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg in Nederland. Door de marktwerking staan de tarieven die zorgverzekeraars bereid zijn te betalen voor diagnostiek onder druk, waardoor veel zelfstandige diagnostische centra moeite hebben om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en onvoldoende middelen hebben om te investeren in noodzakelijke gewenste vernieuwingen.

De opschaling biedt SHO kansen om samen met de zusterlaboratoria van Unilabs in binnen- en buitenland en de bestaande samenwerkingspartners te innoveren en de servicegerichte ondersteuning van de aanvragers met integrale diagnostiek uit te breiden en te optimaliseren. Te denken valt aan verdere digitalisering van werkprocessen en gegevensuitwisseling, zoals het Uitslagenportaal, waarmee zorgprofessionals direct inzage hebben in de resultaten van aangevraagd laboratoriumonderzoek.

Tevens kan SHO een beroep doen op de faciliteiten van Medlon en Saltro, waaronder Hudsonlab, het fonkelnieuwe pandemielaboratorium in Utrecht, waar 30.000 PCR-per dag kunnen worden geanalyseerd. 

Op korte termijn zal er voor de aanvragers en samenwerkingspartners in de regio’s Twente, Vechtdal en Gelderland weinig veranderen door de toetreding van SHO tot Unilabs. De lokale smaak blijft gewaarborgd binnen het Unilabs-netwerk. Uiteraard gaan de nieuwe partners op zoek naar synergie om de slagvaardigheid te vergroten.

Unilabs Nederland
SHO is naast Medlon en Saltro het derde laboratorium in Nederland dat is overgenomen door de internationale groep. Samen vormen zij Unilabs Nederland. Er werken ongeveer 1500 mensen op locaties Enschede, Almelo, Hardenberg, Velp en Utrecht.

Mediacontact

Wim Knol, corporate communicatieadviseur van Saltro.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 06 - 151 79 285

Nieuwsbrief SHO februari 2021 uitgave 37

Met deze speciale nieuwsbrief voor verloskundigen houden wij u graag op de hoogte van de actualiteiten binnen SHO en interessante ontwikkelingen op de markt. 

Controleer materiaal voor urinekweek s.v.p.

Onlangs heeft een aantal praktijken verkeerde buizen voor urinekweekonderzoek van ons ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat wij het onderzoek niet kunnen uitvoeren. Wij kunnen helaas niet meer nagaan naar wie deze verkeerde zending  is gestuurd. Controleert u s.v.p. of u de juiste buizen heeft ontvangen. Deze moeten groen-geel van kleur zijn (niet beige). Zie bijgaande foto.

Ter informatie: ook voor het afgeven van materialen op één van onze locaties vragen wij patiënten een afspraak te maken en een ID mee te nemen.

contractering VGZ  en uw aanvraag in ZorgDomein

(betreft alleen regio Arnhem/Nijmegen)

Als u een aanvraag bij SHO doet via ZorgDomein, ziet u een melding dat SHO geen gecontracteerde partij is. Echter, wij hebben voor 2021 een betalingsovereenkomst afgesloten met VGZ. Dit betekent dat wij alle diagnostiek voor VGZ-verzekerden rechtstreeks kunnen declareren, zij het tegen een gereduceerd tarief. Deze regeling leidt niet tot hogere kosten voor patiënten, integendeel, zij zijn iets goedkoper uit. Het verschil neemt SHO voor haar rekening.

Nieuw formulier microbiologie

U heeft het misschien al gezien, wij hebben een nieuw aanvraagformulier voor microbiologie in gebruik genomen. De voornaamste aanpassingen zijn:

 • Het pakket acute en chronische diarree is aangepast
 • Dientamoeba fragilis is toegevoegd bij ‘chronische diarree’
 • Urethritis/Fluor vaginalis aangepast (zie plaatje)
 • Test Hemolytische streptokok zwangere toegevoegd (achterzijde formulier)

microbiologie urethritis

Farmacogenetica

Met ingang van 19-januari 2021 wordt het bepalingspakket binnen de farmacogenetica aangepast. De VKORC1 genotypering wordt niet meer standaard binnen het farmacogenetisch profiel uitgevoerd. VKORC1 genotypering is wel als aparte genotypering aan te vragen.

Het farmacogenetisch profiel blijft bestaan uit genotypering van de volgende 7 cytochromen:

 • CYP1A2 (*1F)
 • CYP2B6 (*6)
 • CYP2C9 (*2 en *3)
 • CYP2C19 (*2 en *17)
 • CYP2D6 (*3, *4, *6, *41, *5 (deletie) en genduplicatie)
 • CYP3A4 (*22)
 • CYP3A5 (*3)

De analyse van de variant allelen is aangepast. De variant allelen zoals in de opsomming hierboven tussen haakjes weergegeven worden vanaf 19-januari 2021 binnen het farmacogenetisch profiel geanalyseerd.

Ook blijft CYP2C19 als aparte genotypering aan te vragen.

Achtergrond VKORC1 genotypering

Genotypering voor -1639G>A van het VKORC1 (Vitamine K-oxide-reductasecomplex-1) kan worden uitgevoerd om de gevoeligheid van een individu voor coumarines (acenocoumarol, fenprocoumon, warfarine) vast te stellen. VKORC1 genotypering kan worden toegepast bij doorschieten van de INR bij behandeling met coumarines.

Meer informatie over de relatie tussen de CYP genen en geneesmiddelen en de interpretatie van de resultaten van de CYP genotypering kunt op vinden op onze website https://www.sho.nl/naslagdocumenten en de website: https://www.farmacogenetica.nl/tabellen-2020

 

 

Diagnostiek voor patiënten van medisch specialisten van de ziekenhuizen CWZ, Rijnstate, Slingeland

SHO Centra voor medische diagnostiek biedt een breed pakket aan diagnostische ondersteuning op vele locaties in Nederland. Naast aanvragen van eerstelijns zorgverleners ontvangt SHO dagelijks veel patiënten op haar onderzoekslocaties met aanvragen die zijn gedaan door medisch specialisten uit ziekenhuizen.

Tot op heden wordt iedere patiënt die kiest voor SHO, ook door SHO geholpen.

De kosten voor onderzoeken voor medisch specialisten kunnen niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar van de patiënt, omdat deze diagnostiek deel uitmaakt van een DBC of DOT. Niet alle ziekenhuizen zijn bereid ons deze kosten te vergoeden.

Oplopende kosten niet vergoed

Het aantal patiënten dat onder behandeling is bij een medisch specialist van CWZ, Rijnstate en Slingeland en zich voor onderzoek op aanvraag van deze specialist meldt bij SHO, blijft toenemen. Hierdoor lopen de kosten (die niet vergoed worden) voor SHO zodanig op dat voortzetting van deze dienstverlening onverantwoord is.

Geen diagnostiek in opdracht van ziekenhuizen

Dit betekent helaas dat wij m.i.v. 10 december a.s. genoodzaakt zijn patiënten met een aanvraag van een medisch specialist van genoemde ziekenhuizen terug te verwijzen naar een prikpost van het ziekenhuis. Wij zullen hen hierover informeren bij het maken van een afspraak en met informatie op onze website.

Aanvragen van 3e lijns ziekenhuizen blijven wij wel uitvoeren.

Heeft u vragen hierover of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw relatiemanager Käthe Paar (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Beoogde overname van SHO door Unilabs in 2021

Beoogde overname van SHO door Unilabs in 2021

Woensdag 25 november heeft SHO met Unilabs overeenstemming bereikt over de overname van SHO Groep BV door Unilabs.

SHO ziet in Unilabs een sterke partner, die ons in staat stelt om de continuïteit van onze servicegerichte en laagdrempelige (eerstelijns) medische diagnostiek in de regio’s Twente, Vechtdal en Gelderland te borgen en verder uit te breiden. 

Onder voorbehoud van de noodzakelijke goedkeuring van deze overname door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM), vindt de daadwerkelijke overname door Unilabs waarschijnlijk plaats omstreeks april 2021.

Wij continueren onze dienstverlening zoals u van ons gewend bent en bereiden samen met Unilabs de integratie van beide organisaties voor. Uiteraard blijven wij ons inspannen om, in samenwerking met de regionale ziekenhuizen, onafhankelijke, integrale diagnostiek over de lijnen heen te organiseren om zorgverleners zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neemt u dan contact op via het [contactformulier].  

 

Corona maatregelen bij SHO

Corona maatregelen bij SHO
(05-10-2020)
Knop afspraak bloedafname new

 

Bloedprikken en het inleveren van bijvoorbeeld urine of ontlasting kan op de meeste prikposten alleen op afspraak

 

 

Om de verspreiding van het virus te voorkomen treffen wij een aantal aanvullende maatregelen. Wij volgen de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Voor alle SHO locaties geldt: wij verzoeken u dringend een mond-neusmasker te dragen.

Maatregelen voor uw bezoek aan onze locaties
Wij vragen u onze locaties niet te bezoeken wanneer u één van de volgende klachten heeft:

 • Bent u (neus)verkouden?
 • Hoest u?
 • Heeft u benauwdheidsklachten?
 • Heeft u koorts (meer dan 38 graden)?

Wij vragen u ook onze locaties niet te bezoeken als u:

 • een huisgenoot heeft met koorts of klachten;
 • in aanraking bent geweest met iemand die mogelijk het coronavirus heeft.

Onze medewerker zal u bij uw bezoek aan onze locatie hier nogmaals naar vragen. Bij klachten die met het Corona-virus te maken kunnen hebben, mag u onze locatie niet betreden en verwijzen wij u terug naar uw behandelend arts.

Maatregelen op onze locaties

 • Wij vragen u om in de wachtruimte op minimaal 1,5 meter afstand van anderen te blijven. Dit kan betekenen dat u wordt gevraagd buiten te wachten als de wachtruimte te vol raakt.
 • Kom alleen naar uw afspraak. U mag 1 begeleider mee nemen, maar alleen als u minderjarig of hulpbehoevend bent. Uiteraard op voorwaarde dat ook deze persoon geen klachten heeft. Wij kunnen uw begeleider vragen om buiten te wachten tot u klaar bent. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat onze patiënten met voldoende afstand van elkaar in de wachtkamer kunnen plaatsnemen.
 • Wij vragen u om minstens op 1,5 meter afstand van de receptie of balie te blijven, achter de met tape afgezette lijnen of achter de tafel die voor de balie is geplaatst.

Maatregelen tijdens/na het onderzoek

 • Wij vragen u om tijdens het onderzoek weg te kijken en niet te spreken, om te voorkomen dat u en onze medewerker elkaar in het gezicht geademen. Onze medewerker zal hier ook rekening mee houden.
 • We zorgen voor goede handhygiëne. Werkoppervlakken, de onderzoekstafel en de apparatuur worden regelmatig schoongemaakt.
 • Wij vragen onze medewerkers altijd een mondneusmaskers te gebruiken. We verzoeken u dringend dit ook te doen. In sommige gebouwen is een mondneusmasker verplicht. U moet het mondneusmasker zelf meenemen.

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen.

Huisbezoeken

Bij patiënten met verkoudheidsklachten, hoesten, kortademigheid of koorts worden geen huisbezoeken gedaan door SHO medewerkers. Als uw behandelend arts een huisbezoek aan vraagt, vermeld hij/zij of u last heeft van  verkoudheid of benauwdheidsklachten of koorts. Zo niet, dan nemen wij zelf contact met u op.

Afspraken voor onderzoek

Wij zijn weer gestart met het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken voor:

 • ECG
 • Holter
 • ABPM (24 uurs bloeddrukmeting)
 • 30 minuten bloeddrukmeting
 • Echografie
 • Echocardiografie
 • Fietstesten
 • Fundusfotografie

De onderzoeken zijn op een beperkt aantal locaties mogelijk. Wij vragen u hier rekening mee te houden. In het overzicht met locaties kunt u vinden welke locaties dit zijn.

Uw behandelend arts bepaalt of het onderzoek voor u door moet gaan of uitgesteld kan worden.

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek. Heeft u hoest –of verkoudheidsklachten of koorts, dan kunnen wij u niet ontvangen. Onze medewerkers zullen u voorafgaand aan het onderzoek vragen of u deze klachten heeft.

Alle afspraken zijn vervallen voor:

 • Spirometrie

Op onze website vermelden wij wanneer deze zorg weer geleverd kan worden. Uw huisarts wordt hierover geïnformeerd.

Algemene informatie coronavirus

Voor de laatste stand van zaken rondom het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u naar de website van het RIVM. Op deze site staat heldere uitleg over het nieuwe virus en duidelijke antwoorden op veel gestelde vragen.

Nog geen longfunctieonderzoek mogelijk

Wij kunnen longfunctieonderzoek helaas nog niet opstarten. NHG en CAHAG adviseren spirometrie alleen te hervatten bij gebruik van een bacteriefilter waarmee betrouwbare spirometrieresultaten worden gemeten. De apparatuur waar wij mee werken heeft nog geen goedgekeurd bacteriefilter.