?>

Kwaliteit

SHO staat voor kwalitatief hoogwaardige diagnostiek. Beide laboratoriumlocaties van SHO zijn voor alle werkgebieden van diagnostiek die zij aanbieden geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO 15189:2012 onder registratienummer M107 (locatie Velp) en M066 (locatie Hardenberg) door de Raad voor Accreditatie (RvA).

SHO heeft kwaliteitszorg voorop staan en heeft hiervoor voortdurende aandacht. De RvA voert jaarlijks een controlebeoordeling en eens in de vier jaar een herbeoordeling uit om te kijken of wij nog voldoen aan de accreditatievereisten. Na iedere beoordeling volgt een besluit van de RvA of wij nog gebruik mogen maken van het accreditatiemerk.

Voor de activiteiten waarop de accreditatie van toepassing is, download de scope van de betreffende locatie op de website van de Raad voor Accreditatie:

M107 en M066

Informatiebeveiliging
SHO werkt conform de richtlijnen van de NEN7510 en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij vinden informatiebeveiliging erg belangrijk. Zeker in de zorgsector waar wij werkzaam zijn, waar medische gegevens en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. Door de normerende richtlijnen van de NEN7510 zijn wij in staat om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die nodig is om patiënten verantwoorde zorg te bieden te kunnen waarborgen. Naast het borgen van deze kwaliteitscriteria, vereist de norm ook dat de  informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate informatiebeveiliging. Bij SHO is dit allemaal goed geregeld!